Artikeln publicerades 16 september 2015

Så kan du stötta och hjälpa flyktingar

​Många Vaxholmsbor hör av sig till Vaxholms stad och vill hjälpa flyktingar, vilket vi är väldigt tacksamma för. Här finns information om vad du kan göra.

Det finns flera olika sätt som du kan hjälpa till på. Du kan exempelvis bli familjehem, jourhem eller god man. Du kan även engagera barnen på fritiden till exempel lära ut en sport, hjälpa till med läxhjälp, etcetera. Möjligheter att hjälpa till och stötta via insamlingar finns vid våra frivilligorganisationer.

Inspirations- och informationskväll 19 oktober

Vaxholm mobiliserar för att ta emot fler ensamkommande flyktingbarn och andra flyktingar. Varmt välkommen den 19 oktober kl 18:00-20:00 till Församlingsgården på en informations- och inspirationskväll för dig som vill hjälpa till eller bidra. Kvällen är bland annat till för er som är intresserade av att bli familjehem, kontaktpersoner eller gode män till ensamkommande flyktingbarn. Kommunens verksamheter, ideella organisationer och andra verksamheter kommer att finnas på plats under kvällen.

Stöd till ensamkommande flyktingbarn

Det finns olika sätt att stötta och hjälpa flyktingar. Du kan antingen bli familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Ett familjehem är en familj eller person som tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem. I väntan på ett familjehem kan ett jourhem erbjudas. Det är ett tillfälligt boende tills barnet eller ungdomen har fått ett familjehem.

Som kontaktperson ställer du upp och finns tillhands till exempel några timmar en eftermiddag eller en kväll i veckan.

Som kontaktfamilj tar du och din familj emot ett barn eller en ung människa en eller flera helger i månaden.

Klicka här för mer information om att bli kontaktfamilj, kontaktperson eller familjehem

God man till ensamkommande flyktingbarn

En god man är ett stöd för barn under 18 år som inte har sin vårdnadshavare i Sverige. Överförmyndarnämnden i Vaxholm/Värmdö rekryterar gode män.

Klicka här för mer information om att vara god man, förvaltare eller förmyndare

Stöd till nyanlända flyktingfamiljer

Vaxholms stad ordnar inga insamlingar av kläder, saker eller pengar utan hänvisar till de hjälporganisationer som finns i Vaxholm. Klicka på länkarna så kommer du till respektive hjälporganisations webbplats.

Röda korset - http://kommun.redcross.se/vaxholm/ Länk till annan webbplats.

Rädda barnen - http://www.raddabarnen.se/lokalforeningar/ost/stockholms-lan/vaxholm/ Länk till annan webbplats.

Svenska kyrkan - http://www.svenskakyrkan.se/vaxholm/ Länk till annan webbplats.

Lions - http://lionsclubvaxholm.org/ Länk till annan webbplats.