Artikeln publicerades 6 maj 2024

Var rädd om vattnet i enskild brunn

Sommar, sol och bad närmar sig och vi behöver alla hjälpas åt att vara rädda om Vaxholms grundvatten. Det gäller också för dig med egen dricksvattenbrunn eller gemensam brunn i en förening. Det är till exempel inte tillåtet att fylla poolen med vatten från egen brunn.

Under våren har Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) beslutat att det inte längre är tillåtet att fylla en pool med grundvatten från en egen borrad brunn eller från en samfällighetsförenings gemensamma borrade brunn. Anledningen är att tillgången till grundvatten av bra kvalitet är begränsad i Vaxholm. Om alltför mycket vatten används ökar risken för sinande brunnar och förhöjd salthalt i både din och dina grannars dricksvattenbrunn.

Vaxholms stad har i dagarna skickat ut ett vykort till alla invånare med viktig information om vad som gäller för personer med egen dricksvattenförsörjning. Detta med anledning av
den brist på grundvatten och risk för överuttag som generellt råder i Vaxholm.

Mer information