Egen brunn

För dig med egen dricksvattenbrunn eller gemensam brunn i en förening är det viktigt att tänka på att ansvaret för att kontrollera vattenkvaliteten ligger på de fastighetsägare som använder brunnen.

Vatten från enskilda brunnar kan förorenas av mikrobiologiska föroreningar från regn- och ytvatten som läcker in. Det är särskilt viktigt att kontrollera och provta vattenkvaliteten i brunnen om det finns djurhållning eller avlopp i närheten.

Tillståndsplikt för bergborrade grundvattentäkter i Vaxholms stad

Du måste ha tillstånd för att få borra en egen brunn. Tillstånd ansöks hos Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Råd om egen brunn

Du kan kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor för att få råd om skötsel, provtagning och riskbedömning.

Sköt om din brunn

Det är viktigt att du regelbundet kontrollerar att din brunn inte har några brister. Vissa brister kan påverka vattenkvaliteten negativt.

Provtagning av din brunn

Vaxholms stad har ett avtal med provtagningsföretaget Eurofins om vattenprover som kan nyttjas av kommuninvånare och företag i kommunen. Beställning av vattenprover görs genom Eurofins webbshop Länk till annan webbplats..

För inlämning av prover gäller Eurofins ordinarie inlämningsställen och tider.

SRMH rekommenderar att du genom provtagning har kontroll på dricksvattenkvaliteten i din brunn.

Kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor Länk till annan webbplats. om du behöver kontrollera ditt vatten.

Kontaktinformation

Kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor vid frågor.

Adress: Täby kommunhus, Esplanaden 3, 183 34 Täby
Telefonnummer: 08-578 663 00
E-post: miljokontoret@srmh.se