Pool och badtunna

Ska du bygga en pool eller placera en badtunna på din tomt är det viktigt att känna till vilka regler som gäller. Det finns bestämmelser om vilket vatten du får fylla den med och hur du tömmer vattnet.

Fylla pool eller badtunna

Kommunalt vatten

Du får fylla din pool eller badtunna med kommunalt vatten med en vanlig trädgårdsslang.
Vill du fylla din pool snabbt kan du kontakta en valfri entreprenör som arbetar med
vattenleveranser via tankbil.

Egen brunn

Det är inte tillåtet att fylla en pool eller badtunna med grundvatten från din egna borrade brunn eller från en samfällighetsförenings gemensamma brunn. Tillgången till grundvatten av bra kvalitet är begränsad i Vaxholm. Överuttag av vatten innebär risk för sinande brunnar och förhöjd salthalt i både din och dina grannars dricksvattenbrunn.

Tomma pool eller badtunna

Avklorering

Pool- och bassängvatten som innehåller klor måste avkloreras innan poolen töms. Du kan
avklorera vattnet antingen genom att låta det stå ute i solen några dagar så att allt fritt klor
förbrukas, eller genom att tillsätta någon av kemikalierna natriumsulfit eller natriumtiosulfat som vanligtvis säljs i butiker för bassängtillbehör.

Tömning

När vattnet är avklorerat kan du infiltrera det i marken och på så vis tömma poolen på den egna tomten, till exempel på gräsmattan eller på en annan yta som släpper igenom vatten. Se till så att vatten inte rinner in på grannfastighet och kontrollera att det inte finns enskilda vattentäkter i närheten. Om ingen genomsläpplig yta finns kan vattnet i nödfall tömmas i dagvattennätet, till exempel genom att pumpa vattnet via slang till närmaste gatubrunn.

Innan tömning bör dialog med eventuell vägföreningen i området ske.