Anmäla frånvaro

Om du behöver frånvaroanmäla ditt barn kan du göra det genom appen för Vklass eller på Vklass webbtjänst. Det är viktigt att göra anmälan innan skolan börjar så att skolan vet att ditt barn ska vara frånvarande.

Logga in i Vklass webb eller app

Klicka på frånvaroanmälan i menyn, välj vilka barn du vill anmäla frånvaro för och klicka på skicka. Det är förvalt att anmälan gäller ”idag”, dvs den innevarande dagen.

Önskar du anmäla frånvaro för en del av dagen (exempelvis en timme mitt på dagen) eller för en annan dag, välj då ”Annan period” och fyll i datum och tider som du önskar anmäla för.

Observera att skolan gör inställningar för att begränsa den period du får anmäla frånvaro. I Vaxholm gäller max fem dagar framåt. Så om du får ett felmeddelande som anger att tiden måste vara inom ett visst intervall beror detta på att skolans inställningar inte medger att du anmäler inom vald period.

Frånvaroanmälan via telefon

Vårdnadshavare kan anmäla frånvaro via Vklass talsvarstjänst: 010-888 70 50 (tonvalstelefon).

Frånvaroanmälan görs för hela det dygn man ringer in. Ringer man efter kl. 14.00 så får eleven giltig frånvaro för hela morgondagen. Det går både att anmäla och ta bort anmäld frånvaro. Ringer man in till tjänsten och redan har giltig frånvaro får man en fråga om man vill ta bort den giltiga frånvaron.

Ett SMS går alltid ut till vårdnadshavaren om mobilnumret finns registrerat i Vklass för att bekräfta frånvaron. Finns inget mobilnummer så skickas ett e-postmeddelande till den adress som finns registrerad i Vklass. Kostnaden för SMS debiteras skolan.