Lov och ledigheter

Barn- och utbildningsnämnden i Vaxholms stad fastställer varje år läsårsdata för de kommunala skolorna. Ledigheter beslutas av respektive rektor och utgår från skrivningarna i skollagen.

Ansökan om ledighet

Enligt skollagen får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet.

De kommunala skolorna i Vaxholms stad har valt att digitalisera ledighetsansökan via Vklass. Mer information om hur man söker ledighet digitalt återfinns i Vklass under menyvalet Frånvaro och Ledighet. Ansökan skall skickas in till skolan i god tid före den planerade ledigheten.

Montessoriskolan Vaxholm, som är en fristående skola, har andra rutiner. Kontakta skolan direkt.

Höstterminen 2022

 • Fritids stängt 18-19 augusti (torsdag-fredag)
 • Terminens första dag: 22 augusti (måndag)
 • Höstlov v. 44 (31 oktober-4 november)
 • Terminens sista dag: 21 december (onsdag)

Vårterminen 2023

 • Studiedag/fritids stängt 9 januari (måndag)
 • Terminens första dag: 10 januari (tisdag)
 • Sportlov 27 februari - 3 mars (måndag-fredag)
 • Påsklov v.15, 7 april-14 april (fredag-fredag)
 • Lovdag och helgdag: 1 maj, 17-19 maj, 5-6 juni
 • Skolavslutning 14 juni (onsdag)

Höstterminen 2023

 • Fritids stängt 17-18 augusti (torsdag-fredag)
 • Terminens första dag: 21 augusti (måndag)
 • Höstlov v. 44 (30 oktober-3 november)
 • Terminens sista dag: 20 december (onsdag)

Vårterminen 2024

 • Studiedag/fritids stängt 8 januari (måndag)
 • Terminens första dag: 9 januari (tisdag)
 • Sportlov 26 februari - 1 mars (måndag-fredag)
 • Påsklov v. 14, 29 mars - 5 april (fredag-fredag)
 • Studiedag/ fritids stängt 20 maj (måndag)
 • Lovdag och helgdag: 1 maj, 9-10 maj, 6-7 juni
 • skolavslutning 12 juni (onsdag)

Montessoriskolan i Vaxholms stad Länk till annan webbplats. brukar följa samma tider.

Enligt skolförordningen ska antalet skoldagar under ett läsår vara minst 178 och antalet lovdagar minst 12 exklusive jullov och sommarlov. Datum för sportlovet och påsklovsveckan samordnas i så stor utsträckning som möjligt med övriga nordostkommuner (Danderyd, Täby, Österåker och Vallentuna).