Lov och ledigheter

Barn- och utbildningsnämnden i Vaxholms stad fastställer varje år läsårsdata för de kommunala skolorna. Ledigheter beslutas av respektive rektor och utgår från skrivningarna i skollagen.

Ansökan om ledighet

Enligt skollagen får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet.

De kommunala skolorna i Vaxholms stad har en gemensam blankett för ansökan om ledighet från skolarbete. Ansökan ska undertecknas av båda vårdnadshavarna och skickas in till skolan i god tid före den planerade ledigheten. Blankett, ledighetsansökan (pdf)PDF

Montessoriskolan Vaxholm, som är en fristående skola, har andra rutiner. Kontakta skolan direkt.

Höstterminen 2020

  • Terminens första dag: 20 augusti (torsdag)
  • Höstlov: vecka 44 (26-30 oktober)
  • Terminens sista dag: 18 december (fredag)

Fritidshemmet har öppet från vecka 32. Stängda dagar för höstterminen 2020 är 14 augusti och 17 augusti.

Vårterminen 2021

  • Fritids stängt 11 januari
  • Terminens första dag: 12 januari (tisdag)
  • Sportlov vecka 9 (1-5 mars)
  • Påsklov vecka 14 (5-9 april)
  • Studiedag förskoleklass-årskurs 9: 12 maj (onsdag)
  • Lovdag och helgdag 13-14 maj (torsdag-fredag)
  • Skolavslutning: 15 juni (tisdag)

Stängda dagar för fritidshemmet under vårterminen 2021 är 11 januari, 2 april, 5 april och 12-13 maj.

Montessoriskolan i Vaxholms stadlänk till annan webbplats brukar följa samma tider.

Enligt skolförordningen ska antalet skoldagar under ett läsår vara minst 178 och antalet lovdagar minst 12 exklusive jullov och sommarlov. Sportlovsveckan i Storstockholm är alltid vecka 9. Datum för påsklovsveckan samordnas i så stor utsträckning som möjligt med övriga nordostkommuner (Danderyd, Täby, Österåker och Vallentuna).