Studiestöd

Vissa vuxenutbildningar ger dig rätt till studiestöd, medan andra inte gör det. Information om vad som gäller för just din utbildning hittar du på Centrala studiestödsnämndens webbplats.

När du läser på vuxenutbildningen har du oftast rätt att få studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Kurser på grundläggande och gymnasial nivå är studiemedelsberättigade, vilket betyder att du kan få bidrag och låna pengar från CSN. Om du läser svenska för invandrare, SFI, har du dock inte rätt att få pengar från CSN.

Mer information

Centrala studiestödsnämnden, CSN Länk till annan webbplats. får du mer information om vad som gäller för just dig och den utbildning du är intresserad av.