Värmepump

Värmepumpar tar vara på den värme som finns i berggrunden, jorden eller luften och avger den till huset som ska värmas. En värmepump minskar inte byggnadens energibehov men sänker uppvärmningskostnaden.

Det krävs tillstånd för att installera berg-, jord- och vattenvärmepumpar. Tillståndet söks hos Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. På Täby kommuns webbplats hittar du en e-tjänst för ansökan om värmepump. Länk till annan webbplats.

Du kan också ansöka om tillstånd för värmepump genom att fylla i följande blanket och skicka den till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor: Ansökan om tillstånd för installation av bergvärmepump (pdf) Pdf, 313.2 kB..

För luftvärmepumpar krävs inget tillstånd. Normalt måste dock alla luftvärmepumpar installeras av en certifierad installatör.

Tänk även på att luftvärmepumpar ger upphov till buller. Enligt Vaxholms lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön gäller att en luftvärmepump inte får låta mer än 40 dB(A) vid tomtgräns.