Hållbart arbetsliv

Hållbart arbetsliv handlar om att skapa en hälsosam balans mellan arbete och fritid. Det kan också vara att arbeta för en hälsosam och säker arbetsmiljö, medverka till ökad jämställdhet och jämlikhet samt bidra till en minskad miljöbelastning från den verksamhet där man arbeter.

Påverka din arbetsplats

  • Påverka vad som köps in till verksamheten, IT-utrusning, möbler, fika och förbrukningsmaterial har betydelse för verksamhetens miljöpåverkan.
  • Se över riktlinjer för resande i jobbet så att förstahandsvalet är klimatsmart resande med tåg och kollektivtrafik.
  • Skapa rutiner för att minska energiförbrukningen. Ett tomt rum är ett mörkt rum. Köp in energisnåla produkter.
  • Sortera avfallet, samma krav gäller på arbetsplatsen som hemma i ett hushåll. Minska ned på förbrukningen av plastpåsar och säckar för papperskorgar och tunnor genomatt ha rätt antal, storlek och placering.

Agera miljömedvetet och inkluderande på jobbet

  • Att föregå med gott exempel kan inspirera kollegor till förändring, och bidra till trevligare arbetsmiljö, bättre hälsa, minskad miljöpåverkan och mer jämlikhet.
  • Se till att alla är välkomna och gör din röst hörd vid diskriminering eller stötande beteende. Alla ska ha samma möjligheter, oberoende av kön, etnicitet, sexuell läggning, social bakgrund och fysisk förmåga.
  • Stöd företag och arbetsplatser som tänker och arbetar hållbart. Det innebär bland annat att alla anställda har rättvisa villkor och att de arbetsmetoder som används inte har en skadlig påverkan på hälsan eller miljön.
  • Gå en hållbarhetskurs eller föreslå det som en gemensam aktivitet för att öka medvetenheten om vilken påverkan som verksamheten har och hur alla kan bidra till en hållbar utveckling.
  • Håll dig informerad och uppdaterad. Läs och sprid informationen vidare om hur arbetsförhållanden ser ut för människor i andra delar av världen och samt vilket ansvar vi har som konsumenter.