Artikeln publicerades 29 november 2023

Kommunens snöröjning igång för säsongen

Årets första snötäcke är här och Vaxholms stads entreprenörer jobbar för fullt med att hålla kommunens vägar och gångvägar öppna. Kommunen uppmanar alla medborgare att ta det lugnt och inte stressa fram över vinterväglaget.

Vem snöröjer var?

I samband med snöröjning får kommunen ofta frågor som dessa:

  • Vilka gator ansvarar kommunen för?
  • Sköter kommunen plogningen utanför min bostad?
  • Vad gäller om jag får en snövall framför min utfart?

Snöröjningen sköts av kommunen på kommunal mark. Statliga vägar, till exempel länsväg 274 och dess busshållplatser, sköts av Trafikverket. Enskilda väghållare sköter mindre lokalvägar.

Vi har samlat information om hur Vaxholms stad utför sin vinterväghållning och vilket ansvar kommunen har för att hålla vägarna framkomliga och säkra. Där finns också en Vaxholmskarta som visar vilka gator och vägar som är kommunala och vilka som inte är det.

Du hittar informationen om vinterväghållningen här.

Vill du felanmäla?

För att brister i väghållningen ska kunna åtgärdas snabbt är det viktigt att din synpunkt kommer till rätt väghållare.