Klimat- och miljöberedningen

Kommunstyrelsen klimat- och miljöberedning arbetar med frågor som ligger inom ramen för hållbarhetsstrategin och andra antagna styrdokument inom det ekologiska hållbarhetsområdet.

Beredningens uppdrag är att:

  • bereda ärenden till kommunstyrelsen
  • bereda uppdrag från kommunstyrelsen rörande frågor kopplade till de av kommunfullmäktige antagna styrdokumenten inom miljömässig hållbarhet.
  • Verka för politisk samordning, vara pådrivande, föreslå prioritering och sprida kunskap om miljö- och klimatfrågor.
  • Klimat- och miljöberedningen har också mandat att anordna ett klimatting.

För beredningens arbete har en arbetsordning beslutats: Arbetsordning för kommunstyrelsens klimat- och miljöberedning. Pdf, 289.2 kB.

Strategiska dokument

Hållbarhetsarbetet i Vaxholms stad styrs av ett antal planer, policys och riktlinjer. Det finns även intern styrning som till exempel rutiner eller förvaltningsplaner

Ledamöter

Ledamöter kommunstyrelsens klimat- och miljöberedning, Troman Länk till annan webbplats.

Mötesanteckningar

Klimat- och miljöberedningen, 2024-04-09 Pdf, 168.1 kB.

Klimat- och miljöberedningen, 2024-04-29 Pdf, 188.3 kB.