Klagomål och synpunkter

Vaxholms stad ser dina synpunkter som en hjälp att förbättra och utveckla våra verksamheter. Vårt mål är att ta hand om klagomål och synpunkter så snabbt som möjligt och att rätta till fel som har uppstått.

Använd gärna vår e-tjänst Klagomål och synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att rapportera in ett klagomål eller synpunkt på socialförvaltningens verksamheter.

Om du är missnöjd över något som kommunen utför kan du framföra dina klagomål direkt till personal eller arbetsledaren. Utföraren ansvarar för att ta emot och utreda dina synpunkter eller klagomål.

Inte nöjd med beslutet?

Om du inte är nöjd med det biståndsbeslut eller den avgift kommunen fastställt har du möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. I samband med ett eventuellt avslag får du information om hur du gör för att överklaga.

Inte fått gehör?

Om du inte fått gehör för dina klagomål kan du vid allvarliga brister kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. IVO är en statlig myndighet som tar emot anmälningar om missförhållanden.