Överklaga beslut

Om du inte beviljas den stödinsats som du ansökt om har du möjlighet att överklaga.

I samband med ett avslag får du information om hur du gör för att överklaga.

Underrättelse om avslagsbeslut

Vid avslagsbeslut skickar socialförvaltningen två brev för att vara säker på att du har tagit emot avslagsbeslutet. Du anses ha tagit del av avslagsbeslutet två veckor efter det att det första brevet skickades.

Rättigheter

Om du vill få information om dina rättigheter eller klaga på socialtjänsten kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Länk till annan webbplats..