Ensamkommande barn och ungdomar

Vaxholms stad tar emot ensamkommande barn mellan 13 och 17 år.

Vill du hjälpa till?

Vaxholms stad söker familjehem till ensamkommande flyktingbarn och kontaktfamiljer/jourhem.

Alla typer av familjestöd behövs som kan ta emot barn och ungdomar med varierande behov av stöd.

Hur blir man familjehem?

Det finns inga formella krav på hur ett familjehem ska se ut. Familjen ska fungera väl och det ska finnas tid och utrymme (såväl känslomässigt som fysiskt och ekonomiskt) att ta emot ett barn i hemmet.

Socialtjänstens familjehemssekreterare utreder om en familj är lämplig genom samtal, hembesök och intervjuer. Även utdrag från socialregister, polisregister, kronofogden och försäkringskassan görs.

Hinder för att bli familjehem kan vara hög ålder, allvarlig sjukdom, upprepade separationer och ekonomiska problem.

Familjehemmet får regelbundet stöd och handledning samt ekonomisk ersättning. Familjehem arbetar i nära samarbete med socialtjänst, öppenvård och skola utifrån en individuell genomförandeplan.

Särskild förordnad vårdnadshavare

Socialtjänsten i Vaxholm söker personer som kan tänka sig att ta uppdrag som särskild förordnad vårdnadshavare för ensamkommande ungdomar under 18 år som fått uppehållstillstånd men saknar vårdnadshavare i Sverige.

Kontaktinformation

För mer information om vad uppdraget som särskild förordnad vårdnadshavare innebär och vilken ersättning som utgår, kontakta familjerättssekreterare på Vaxholms stad.

Lena Frankow, familjerättssekreterare
Telefonnummer: 08-541 708 56

Vid övriga frågor kontakta socialförvaltningen via Vaxholms stads växel.
Telefonnummer: 08-541 708 00