Styrdokument

Här hittar du styrande dokument för utbildningsförvaltningen.

Vaxholms stads verksamhet sker inom ramen för lagar, förordningar och myndigheternas föreskrifter. De viktigaste lagarna som staden är skyldig att följa är kommunallagen, förvaltningslagen och lagen om offentlig upphandling.

Riktlinjer