Skadedjur

Skadedjur och ohyra som vägglöss, kackerlackor och råttor har blivit allt vanligare. Det är alltid den som äger fastigheten som ansvarar för att en fastighet är fri från skadedjur.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd kan kräva att fastighetsägare kontrollerar sina fastigheter och sanerar dem från skadedjur.

I varje hyreshus ska det finnas information om vilket saneringsföretag som hyresvärden anlitar vid förekomst av skadedjur eller ohyra.

Hyresgästen ska kunna kontakta företaget och anmäla behov av sanering utan att behöva gå via hyresvärden.

Villaägare och radhusägare ansvarar själva för att hålla bostaden fri från skadedjur och ohyra. Ibland finns en skadedjursförsäkring till hemförsäkringen.

Åtgärder

Det finns många sätt att bekämpa skadedjur. Börja med städningen. Rena bostadsutrymmen, lagerlokaler etc. gör att det inte finns födo- och äggläggningsplatser för vissa insekter

Skadedjur som råttor och möss undviker du genom att se till att gnagarna inte kommer in. Soptunnorna ska vara hela och soprummen ska vara svåra att komma in i. Sköt komposter så att råttor och möss inte kan livnära sig på matresterna.

Om du har problem med gnagare så mata inte fåglar på tomten.

Mer information

Kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor:

  • Telefon: 08 – 578 663 00
  • E-post: miljokontoret@srmh.se
  • Besöksadress: Kemistvägen 8, Täby, öppettider måndag – fredag 9.00 – 15.00