Skadedjur

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd kan kräva att fastighetsägare kontrollerar sina fastigheter och sanerar dem från skadedjur. Det är alltid den som äger fastigheten som ansvarar för att en fastighet är fri från skadedjur.

  • I varje hyreshus ska det finnas information om vilket saneringsföretag hyresvärden anlitar vid förekomst av skadedjur eller ohyra.
  • Hyresgästen ska kunna kontakta företaget och anmäla behov av sanering utan att behöva gå via hyresvärden.
  • Villaägare och radhusägare ansvarar själva för att hålla bostaden fri från skadedjur och ohyra. Ibland finns en skadedjursförsäkring till hemförsäkringen.

Kontaktinformation

Kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor för mer information eller vid frågor.

Telefonnummer: 08-578 663 00
E-post: miljokontoret@srmh.se
Adress: Täby kommunhus, Esplanaden 3, 183 34 Täby
Öppettider: Måndag - fredag, klockan 08.00 - 16.30