Inmätning

Om du behöver få reda på ett föremåls läge i plan och höjd.

Det kan till exempel vara inmätning av en byggnad, ett staket, markhöjder för en yta eller träd man vill bevara. Inmätning kan beställas när syftet inte innefattas av någon annan av våra kartor eller tjänster. Inmätning ersätter till exempel inte lägeskontroll som är en egen tjänst.

Mätningarna redovisas i en projektkarta. Observera att en projektkarta inte kan användas som underlag för bygglovsansökan.

Inmätning debiteras per timme enligt vår taxa. Tid som debiteras är förarbete, fältbesök och efterarbete samt leverans.

Kontaktinformation

Kontakta kart- och mätningsingenjörerna på stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor kring de olika kartprodukterna. Du når oss antingen via Vaxholms stads växel eller e-post.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: kartor@vaxholm.se