Avgifter och taxor

Här finner du information om, samt avgifter, för de kartor och mätuppdrag som vi erbjuder.

I samband med leverans av beställd karta eller mätuppdrag får du ett debiteringsbesked som visar vad avgiften kommer att bli. Fakturan skickas ut senare med post. Avgifter för produktion av kartprodukter samt olika mätuppdrag, som utförs i samband med lovärenden, debiteras separat. Dessa ingår alltså inte i avgiften för lov- och anmälansärenden.

I exemplen nedan redovisas våra vanligaste uppdrag och produkter. För övriga uppdrag/beställningar kan du kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen för prisuppgift.

Här hittar du stadsbyggnadsnämndens taxa för år 2022:

Exempel på avgifter 2022

Samtliga priser nedan redovisas inklusive moms

Kartprodukter 0 – 5000 m² inom detaljplanelagt område

 • Nybyggnadskarta A - fullständig, nyupprättande: 11 562,50 kr
 • Nybyggnadskarta B – förenklad, nyupprättande: 8 093,75 kr
 • Primärkarta, nyupprättande: 3 250,00 kr

Kartprodukter 0 – 5000 m² utanför detaljplanelagt område

 • Nybyggnadskarta A – fullständig, nyupprättande: 9 375,00 kr
 • Nybyggnadskarta B – förenklad, nyupprättande: 6 562,50 kr
 • Primärkarta, nyupprättande: 2 500,00 kr

Kartprodukter - tillägg per påbörjade 5000 m² utöver de 5000 första

 • Nybyggnadskarta A – fullständig inom detaljplanelagt område, tillägg: 5 000,00 kr
 • Nybyggnadskarta A – fullständig utanför detaljplanelagt område, tillägg: 3 968,75 kr
 • Nybyggnadskarta B – förenklad inom detaljplanelagt område, tillägg: 3 500,00 kr
 • Nybyggnadskarta B – förenklad utanför detaljplanelagt område, tillägg: 2 781,25 kr
 • Primärkarta inom detaljplanelagt område, tillägg: 375,00 kr
 • Primärkarta utanför detaljplanelagt område, tillägg: 375,00 kr

Mätuppdrag och övriga produkter

 • Grovutstakning, 0-500 m², inklusive fyra punkter*: 8 625,00 kr
 • Grovutstakning, mer än 501 m², inklusive fyra punkter*: 11 625,00 kr
 • Finutstakning, 0-500 m², inklusive fyra punkter*: 11 187,50 kr
 • Finutstakning, mer än 501 m², inklusive fyra punkter*: 13 125,00 kr
 • Gränsutvisning, inklusive en gränspunkt*, startavgift: 4 312,50 kr
 • Lägeskontroll, inklusive åtta punkter**: 6 843,75 kr
 • Redovisning av anslutningspunkt för VA: 1 443,75 kr***
 • Tidsersättning vid övriga uppdrag: 1 443,75 kr/timme

  * därefter 718,75 kr/punkt inklusive moms
  ** därefter 375,00 kr/punkt inklusive moms
  *** vid redovisning av anslutningspunkt i kartor där VA-information normalt inte ingår, till exempel i primärkarta.

Kontaktinformation

Det går bra att kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor. Du når oss antingen via telefon eller e-post.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: kartor@vaxholm.se