Avgifter och taxor

Här finner du information om, samt avgifter, för de kartor och mätuppdrag som vi erbjuder.

I samband med leverans av beställd karta eller mätuppdrag får du ett debiteringsbesked som visar vad avgiften kommer att bli. Fakturan skickas ut senare med post. Avgifter för produktion av kartprodukter samt olika mätuppdrag, som utförs i samband med lovärenden, debiteras separat. Dessa ingår alltså inte i avgiften för lov- och anmälansärenden.

I exemplen nedan redovisas våra vanligaste uppdrag och produkter. För övriga uppdrag/beställningar kan du kontakta bygglov- och GIS-enheten för prisuppgift.

Här hittar du stadsbyggnadsnämndens taxa för år 2021:

Exempel på avgifter 2021

Samtliga priser nedan redovisas exklusive moms

Kartprodukter 0 – 5000 m2

 • Nybyggnadskarta inom detaljplanelagt område, nyupprättande: 9250 kr
 • Nybyggnadskarta utanför detaljplanelagt område, nyupprättande: 7500 kr
 • Primärkarta med inom detaljplanelagt område, nyupprättande: 2600 kr
 • Primärkarta utanför detaljplanelagt område, nyupprättande: 2000 kr

Kartprodukter - tillägg per påbörjade 5000 m² utöver de 5000 första

 • Nybyggnadskarta inom detaljplanelagt område, tillägg: 4000 kr
 • Nybyggnadskarta utanför detaljplanelagt område, tillägg: 3175 kr
 • Primärkarta inom detaljplanelagt område, tillägg: 300 kr
 • Primärkarta utanför detaljplanelagt område, tillägg: 300 kr

Mätuppdrag och övriga produkter

 • Grovutstakning, 0-500 m², inklusive fyra punkter*: 6900 kr
 • Grovutstakning, mer än 501 m², inklusive fyra punkter*: 9300 kr
 • Finutstakning, 0-500 m², inklusive fyra punkter*: 8950 kr
 • Finutstakning, mer än 501 m², inklusive fyra punkter*: 10500 kr
 • Lägeskontroll, inklusive åtta punkter*: 5475 kr
 • Gränsutvisning, inklusive en gränspunkt*, startavgift: 3450 kr
 • Redovisning av anslutningspunkt för VA: 1155 kr**
 • Tidsersättning vid övriga uppdrag: 1155 kr/timme

  * därefter 575 kr/punkt exlusive moms
  ** vid redovisning av anslutningspunkt i kartor där VA-information normalt inte ingår, till exempel i primärkarta.

Kontaktinformation

Det går bra att kontakta bygglov- och GIS-enheten om du har frågor. Du når oss antingen via telefon eller e-post.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: kartor@vaxholm.se