Avgifter och taxor

Här finner du information om avgifter och taxor för de kartor och mätuppdrag som vi erbjuder.

I samband med leverans av beställd karta eller mätuppdrag får du ett debiteringsbesked som visar vad avgiften kommer att bli. Fakturan skickas ut senare med post. Avgifter för produktion av kartprodukter samt olika mätuppdrag, som utförs i samband med lovärenden, debiteras separat. Dessa ingår alltså inte i avgiften för lov- och anmälansärenden.

I exemplen nedan redovisas våra vanligaste uppdrag och produkter. För övriga uppdrag/beställningar kan du kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen för prisuppgift.

Här hittar du stadsbyggnadsnämndens taxa för år 2023:

Exempel på avgifter för nybyggnadskartor 2023

Samtliga priser nedan gällande kartor redovisas exklusive moms

Kartprodukter 0 – 5000 m² inom detaljplanelagt område

 • Nybyggnadskarta A, nyupprättande: 10 650 kr
 • Nybyggnadskarta B, nyupprättande: 6 900 kr
 • Nybyggnadskarta C, nyupprättande: 3 450 kr

Kartprodukter 0 – 5000 m² utanför detaljplanelagt område

 • Nybyggnadskarta A, nyupprättande: 9 400 kr
 • Nybyggnadskarta C, nyupprättande: 2 500 kr

Tillägg kartprodukter per påbörjade 5000 m² utöver de 5000 första

 • Nybyggnadskarta A inom detaljplanelagt område, tillägg: 4 400 kr
 • Nybyggnadskarta A utanför detaljplanelagt område, tillägg: 3 450 kr
 • Nybyggnadskarta B inom detaljplanelagt område, tillägg: 3 150 kr
 • Nybyggnadskarta C inom detaljplanelagt område, tillägg: 650 kr
 • Nybyggnadskarta C utanför detaljplanelagt område, tillägg: 650 kr

Exempel på avgifter för mätuppdrag 2023

Samtliga priser nedan gällande mätuppdrag redovisas inklusive moms

Mätuppdrag och övriga produkter

 • Grovutstakning, 0-500 m², 1-4 hushörn/punkter: 6 625 kr*
 • Grovutstakning, mer än 501 m², 1-4 hushörn/punkter: 9 813 kr*
 • Utstakning (fin), 0-500 m², 2-4 fasadlinjer: 7 438 kr**
 • Utstakning (fin), mer än 501 m², 2-4 fasadlinjer: 13 375 kr**
 • Gränsutvisning, inklusive en gränspunkt, startavgift: 4 313 kr***
 • Lägeskontroll, inklusive åtta punkter: 5 125 kr***
 • Redovisning av anslutningspunkt för VA: 1 563 kr****
 • Tidsersättning vid övriga uppdrag: 1 563 kr/timme

  * därefter 313 kr/punkt inklusive moms
  ** därefter 625 kr/linje inklusive moms
  *** därefter 625 kr/punkt inklusive moms
  **** vid redovisning av anslutningspunkt i kartor där VA-information normalt inte ingår, till exempel i Nybyggnadskarta C.

Kontaktinformation

Det går bra att kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor. Du når oss antingen via telefon eller e-post.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: kartor@vaxholm.se