Avgifter och taxor

Här finner du information om avgifter och taxor för de kartor och mätuppdrag som vi erbjuder.

I samband med leverans av beställd karta eller mätuppdrag får du ett debiteringsbesked som visar vad avgiften kommer att bli. Fakturan skickas ut senare med post. Avgifter för produktion av kartprodukter samt olika mätuppdrag, som utförs i samband med lovärenden, debiteras separat. Dessa ingår alltså inte i avgiften för lov- och anmälansärenden.

I exemplen nedan redovisas våra vanligaste uppdrag och produkter. För övriga uppdrag/beställningar kan du kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen för prisuppgift.

Här hittar du stdsbyggnadsnämndens taxa för 2024:

Stadsbyggnadsnämndens taxa för år 2024 (pdf) Pdf, 3.9 MB.

Exempel på avgifter för nybyggnadskartor 2024

Samtliga priser nedan gällande kartor redovisas exklusive moms

Kartprodukter 0 – 5000 m² inom detaljplanelagt område

 • Nybyggnadskarta A, nyupprättande: 11 050 kr
 • Nybyggnadskarta B, nyupprättande: 7 150 kr
 • Nybyggnadskarta C, nyupprättande: 3 600 kr

Kartprodukter 0 – 5000 m² utanför detaljplanelagt område

 • Nybyggnadskarta A, nyupprättande: 9 750 kr
 • Nybyggnadskarta C, nyupprättande: 2 600 kr

Tillägg kartprodukter per påbörjade 5000 m² utöver de 5000 första

 • Nybyggnadskarta A inom detaljplanelagt område, tillägg: 4 600 kr
 • Nybyggnadskarta A utanför detaljplanelagt område, tillägg: 3 600 kr
 • Nybyggnadskarta B inom detaljplanelagt område, tillägg: 3 300 kr
 • Nybyggnadskarta C inom detaljplanelagt område, tillägg: 700 kr
 • Nybyggnadskarta C utanför detaljplanelagt område, tillägg: 700 kr

Exempel på avgifter för mätuppdrag 2024

Samtliga priser nedan gällande mätuppdrag redovisas inklusive moms

Mätuppdrag och övriga produkter

 • Grovutstakning, 0-500 m², 1-4 hushörn/punkter: 6 875 kr*
 • Grovutstakning, mer än 501 m², 1-4 hushörn/punkter: 10 188 kr*
 • Utstakning (fin), 0-500 m², 2-4 fasadlinjer: 7 688 kr**
 • Utstakning (fin), 0-500 m², 2-4 fasadlinjer när Vaxholms stad redan har gjort grovutstakning och inga förändringar skett angående placering och storlek av byggnad: 4 875 kr**
 • Utstakning (fin), mer än 501 m², 2-4 fasadlinjer: 11 813 kr**
 • Utstakning (fin), mer än 501 m², 2-4 fasadlinjer när Vaxholms stad redan har gjort grovutstakning och inga förändringar skett angående placering och storlek av byggnad: 5 750 kr**
 • Gränsutvisning, inklusive en gränspunkt, startavgift: 4 500 kr***
 • Lägeskontroll, inklusive åtta punkter: 5 313 kr***
 • Redovisning av anslutningspunkt för VA: 1 625 kr****
 • Tidsersättning vid övriga uppdrag: 1 625 kr/timme

  * därefter 375 kr/punkt inklusive moms
  ** därefter 688 kr/linje inklusive moms
  *** därefter 688 kr/punkt inklusive moms
  **** vid redovisning av anslutningspunkt i kartor där VA-information normalt inte ingår, till exempel i Nybyggnadskarta C.

Kontaktinformation

Det går bra att kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor. Du når oss antingen via telefon eller e-post.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: kartor@vaxholm.se