Avgifter och taxor

Här finner du information om, samt avgifter, för de kartor och mätuppdrag som görs av våra kart- och mätningsingenjörer.

I samband med att beställd karta eller uppgifter från lägeskontroll eller gränsutvisning levereras får du ett debiteringsbesked som visar vad avgiften kommer att bli. Avgiften faktureras sedan separat. Avgifter för framtagande av kartprodukter, utstakning och lägeskontroll ingår inte i den avgift som betalas för lov- och anmälansärenden utan betalas separat.

I exemplen nedan redovisas våra vanligaste uppdrag och produkter. För övriga uppdrag/beställningar kan du kontakta Bygglov- och GIS-enheten för prisuppgift. För att se beslutad taxa hänvisar vi till den taxa som antogs av kommunfullmäktige 2019-12-09.

Exempel på avgifter 2020

Mätuppdrag

 • Grovutstakning, 0-500 m²: 6900 kr ex. moms, inkl. fyra punkter
 • Grovutstakning, mer än 501 m²: 9300 kr ex. moms, inkl. fyra punkter*
 • Finutstakning, 0-500 m²: 8950 kr ex. moms, inkl. fyra punkter*
 • Finutstakning, mer än 501 m²: 10500 kr ex. moms, inkl. fyra punkter*
 • Lägeskontroll: 5475 kr ex. moms, inkl. åtta punkter*
 • Gränsutvisning, startavgift: 3450 kr ex. moms, inkl. en gränspunkt*

*därefter 575 kr/punkt ex. moms.

Kartprodukter/övriga produkter

 • Nybyggnadskarta inom detaljplanelagt område, nyupprättande under 5 000 m²: 9250 kr
 • Nybyggnadskarta utanför detaljplanelagt område, nyupprättande under 5 000 m²: 7500 kr
 • Primärkarta med inom detaljplanelagt område, nyupprättande under 5 000 m²: 2600 kr
 • Primärkarta utanför detaljplanelagt område, nyupprättande under 5 000 m²: 2000 kr
  Nybyggnadskarta inom detaljplanelagt område, tillägg per påbörjade 5000 m² utöver de 5000 första: 4000 kr
 • Nybyggnadskarta utanför detaljplanelagt område, tillägg per påbörjade 5000 m² utöver de 5000 första: 3175 kr
 • Primärkarta inom detaljplanelagt område, tillägg per påbörjade 5000 m² utöver de 5000 första: 300 kr
 • Primärkarta utanför detaljplanelagt område, tillägg per påbörjade 5000 m² utöver de 5000 första: 300 kr
 • Redovisning av anslutningspunkt för VA: 1155 kr
 • Tidsersättning vid övriga uppdrag: 1155 kr/timme.

Kontaktinformation

Det går bra att kontakta bygglov- och GIS-enheten om du har frågor. Du når oss antingen via telefon eller e-post.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: kartor@vaxholm.se