Mätuppdrag

Vilket mätuppdrag behövs? I menyn hittar du mer information om de olika mätuppdragen.

Utstakning

När man vill veta vart den nya byggnaden kommer att stå enligt bygglov eller startbesked.

Lägeskontroll

För att kontrollera att byggnaden står på rätt ställe och på rätt höjd enligt bygglov eller startbesked.

Gränsutvisning

För att ta reda på fastighetsgränsens läge.


Kontaktinformation

Det går bra att kontakta bygglov- och GIS-enheten om du har frågor kring de olika mätuppdragen. Du når oss antingen via e-post eller telefon.

E-post: kartor@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 708 00