Mätuppdrag

Vilket mätuppdrag behövs? I menyn hittar du mer information om de olika mätuppdragen.

Utstakning

När man vill veta vart den nya byggnaden kommer att stå enligt bygglov eller startbesked. Vid utstakning markeras den planerade byggnadens hörn eller fasadliv ut på marken enligt beslutad situationsplan. 

Lägeskontroll

För att kontrollera att byggnaden har rätt placering i plan och höjd samt har rätt storlek enligt bygglov eller startbesked.

Gränsutvisning

För att ta reda på fastighetsgränsens läge.

Kontaktinformation

Det går bra att kontakta stadsbyggnadsförvaltningens stab om du har frågor kring de olika mätuppdragen. Du når oss antingen via e-post eller telefon.

E-post: kartor@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 708 00