Mätuppdrag

Vilket mätuppdrag behövs? I menyn hittar du mer information om de olika mätuppdragen.

Utstakning

När man vill veta vart den nya byggnaden kommer att stå.

Lägeskontroll

För att kontrollera att byggnaden står på rätt ställe och på rätt höjd.

Gränsutvisning

För att ta reda på vart fastighetsgränsen går.


Kontaktinformation

Det går bra att kontakta bygglov- och GIS-enheten om du har frågor kring de olika mätuppdragen. Du når oss antingen via e-post eller telefon.

E-post: kartor@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 708 00