Gränsutvisning

Om du är osäker på var din fastighetsgräns går kan en gränsutvisning göras.

En gränsutvisning kan ligga till grund för till exempel uppförande av ett staket eller plantering av häck.

Inga nya gränsrör slås ner utan istället markeras gränsen med stakkäppar.

Vid en gränsutvisning utgår man från den digitala registerkartan – DRK samt den förrättningskarta som upprättades när Lantmäteriet bildade fastigheten ifråga och där den aktuella gränsen senast är bestämd.

En gränsutvisning utförd av kommunen har inte juridisk verkan.

Det är Lantmäteriet som utför fastighetsbestämningar och återutsättningar av gränsmarkeringar (särskild gränsutmärkning). Läs mer på Lantmäteriets hemsida. Länk till annan webbplats.

För att kommunen ska kunna genomföra en gränsutvisning måste förrättningshandlingarna innehålla tillförlitligt underlag vad gäller karta och koordinatlista.

Beställning och ansökan via e-tjänst

Leveranstid

Vi försöker att komma ut så fort som möjligt efter överenskommelse, men absolut senast två veckor efter inkommen beställning.