Gränsutvisning

Om du är osäker på var din fastighetsgräns går kan en gränsutvisning hjälpa till att reda ut läget.

Vid en gränsutvisning söker vi efter fastighetens gränsmarkeringar. Vi utgår från Lantmäteriets digitala registerkarta, DRK, samt tillgängliga förrättningskartor och handlingar över fastigheten. De gränsmarkeringar vi hittar mäter vi in och rapporterar till Lantmäteriet som uppdaterar DRK. På detta sätt förbättras uppgifterna om gränsens läge i olika kartor.

Säkra uppgifter om fastighetsgränsers läge är bra om du till exempel vill bygga ett staket, plantera en häck eller uppföra en byggnad nära en gräns.

Vi kan även hjälpa till att staka ut en lång gränslinje så att det blir enklare att överblicka en gränssträckning på marken. Detta kan vara en fördel om man har långa gränser som går över kuperad terräng.

Vid gränsutvisning markeras gränsen med stakkäppar i trä. En gränsutvisning utförd av kommunen har inte juridisk verkan.

Det är Lantmäteriet som utför fastighetsbestämningar och återutsättningar av gränsmarkeringar (särskild gränsutmärkning). Läs mer på Lantmäteriets hemsida. Länk till annan webbplats.

För att kommunen ska kunna genomföra en gränsutvisning måste förrättningshandlingarna innehålla tillförlitligt underlag vad gäller karta och koordinatlista.

Beställning och ansökan via e-tjänst

Beställning av gränsutvisning, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Leveranstid

Vi försöker att komma ut så fort som möjligt efter överenskommelse, men absolut senast två veckor efter inkommen beställning.