Fastighetsgränser

Det är Lantmäteriet som ansvarar för fastighetsbildning och fastighetsreglering samt uppgifter om dessa.

Fastighetsgränser finns redovisade i olika kartor och karttjänster på nätet. Dessa har dock ingen rättsverkan utan är mer en illustration över fastighetens utbredning. Det är först och främst gränsmarkeringar på marken som tillkommit vid fastighetsbildning och fastighetsreglering som har juridisk verkan. I andra hand gäller upprättad förrättningskarta.

Jordabalken 1 kap § 1-5 beskriver rättsförhållanden gällande fastighetsgränser. Länk till annan webbplats.

Mer information om fastighetsgränser finns på Lantmäteriets hemsida: Länk till annan webbplats.

Gränsutvisning

Om du behöver hjälp att hitta fastighetsgränser kan vi hjälpa dig med det.

Läs mer om tjänsten gränsutvisning

Kontaktinformation

Kontakta oss gärna på telefon eller via e-post om du behöver hjälp.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: kartor@vaxholm.se