Kartprodukter

Här hittar du information om våra olika kartor för lovpliktiga åtgärder eller vid anmälansärenden. När man ska bygga nytt eller bygga till behövs en nybyggnadskarta. Den finns i tre varianter; A, B eller C. Nybyggnadskarta A är den mest omfattande och C är den enklaste.

Vilken karta krävs?

Nybyggnadskarta A

Används vid nybyggnation av bostadshus, fritidshus eller huvudbyggnad.

Nybyggnadskarta B

Används vid uppförande av komplementbyggnad eller tillbyggnad. Exempelvis för uthus, garage, gäststuga och attefallsåtgärd i de fall fastigheten ligger inom detaljplanerat område och befintliga byggnaders fasader inte är inmätta.

Nybyggnadskarta C

Används vid uppförande av komplementbyggnad eller tillbyggnad. Exempelvis för uthus, garage, gäststuga, attefallsåtgärd. Nybyggnadskarta C används om fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område eller inom detaljplanerat område och befintliga byggnaders fasader är inmätta.

Nybyggnadskarta C kallades tidigare Primärkarta men har inför 2023 bytt namn.

Skillnader mellan Nybyggnadskarta B och C

Både Nybyggnadskarta B och C används vid uppförande av komplementbyggnad eller tillbyggnad. Nybyggnadskarta C upprättas utifrån information vi har i vår kartdatabas och geodata inhämtad från till exempel flygbilder. Om det saknas viktig information eller om viss information måste uppdateras genom inmätning, kan man istället behöva en Nybyggnadskarta B. Inför upprättande av Nybyggnadskarta B görs fältbesök med inmätningar av till exempel byggnader och fastighetsgränser. Inget fältbesök görs vid upprättande av Nybyggnadskarta C.

VA-anslutningskarta för kommunalt VA

För att beställa en VA-anslutningskarta till det kommunala VA-nätet, kontakta Roslagsvatten AB

Adress: Roslagsvatten AB, Sågvägen 2, 184 26 Åkersberga
Telefonnummer: 08-540 835 00
E-post: info@roslagsvatten.se

Karta för anläggande av enskilt avlopp eller borrhålskarta

När du ska anlägga eller ändra en enskild avloppsanläggning, installera värmepump som utvinner energi från berg, ytjord, grund- eller sjövatten, eller borra en egen vattentäkt krävs en karta över den aktuella fastigheten. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, SRMH, behöver kartan för att handlägga ditt ärende.

Kontakta SRMH för att beställa en VA-/borrhålskarta kostnadsfritt.
Telefonnummer: 08-578 663 00
E-post: miljokontoret@srmh.se

Vaxholmskartan

Vaxholmskartan kan användas när du ska ansöka om förhandsbesked eller redovisa ändringar av VA på din fastighet. Den kan även vara en bra utgångspunkt för att planera eller skissa något man vill göra på sin fastighet. Kartan är gratis och man laddar ner den från Vaxholms stads karttjänst Vaxholmskartan. Länk till annan webbplats. Vaxholmskartan innehåller sökfunktion för adresser, fastigheter och detaljplaner. Kartan sparas som en pdf i skala 1:500 eller 1:1000 i formaten A4 eller A3. Vaxholmskartan kan inte användas som underlag för bygglovsansökan, då behöver du någon av nybyggnadskartorna här ovan.


Kontaktinformation

Kontakta kart- och mätningsingenjörerna på stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor kring de olika kartprodukterna. Du når oss antingen via Vaxholms stads växel eller e-post.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: kartor@vaxholm.se