Kartprodukter

Här hittar du information om olika kartor som du kan behöva vid anmälan- och lovpliktiga åtgärder.

Vilken karta krävs?

Nybyggnadskarta A - fullständig

Används vid nybyggnation av bostadshus, fritidshus eller huvudbyggnad.

Nybyggnadskarta B - förenklad

Används vid tillbyggnad och uppförande av komplementbyggnad. Exempelvis för uthus, garage, gäststuga och attefallsåtgärdi de fall fastigheten ligger inom detaljplanerat område och befintliga byggnaders fasader inte är inmätta.

Primärkarta

Används vid tillbyggnad och uppförande av komplementbyggnad. Exempelvis för uthus, garage, gäststuga, attefallsåtgärd.
Primärkarta kan användas om fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område eller om befintliga byggnaders fasader är inmätta.

VA-karta/borrhålskarta

När du ska anlägga eller ändra en enskild avloppsanläggning, installera värmepump som utvinner energi från berg, ytjord, grund- eller sjövatten, eller borra en egen vattentäkt krävs en karta över den aktuella fastigheten. SRMH, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, behöver kartan för att handlägga ditt ärende. Kartan kan du beställa kostnadsfritt från SRMH.

Beställ kartan på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Länk till annan webbplats.

Vaxholmskartan

I Vaxholms stads karttjänst Vaxholmskartan Länk till annan webbplats. kan du skapa en enklare karta. Vaxholmskartan innehåller sökfunktion för adresser, fastigheter och detaljplaner.

Kontaktinformation

Det går också bra att kontakta bygglovs- och GIS-enheten om du har frågor kring de olika kartprodukterna. Du når oss antingen via Vaxholms stads växel eller e-post.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: kartor@vaxholm.se