Kartprodukter

Här hittar du olika kartor som du kan behöva.

Vilken karta behövs?

Nybyggnadskarta

Används vid nybyggnation av bostadshus, fritidshus eller huvudbyggnad.

Primärkarta

Används vid tillbyggnad och uppförande av komplementbyggnad. Exempelvis för uthus, garage, gäststuga, attefallsåtgärd med mera.

VA-karta/borrhålskarta

När du ska anlägga eller ändra en enskild avloppsanläggning, installera värmepump som utvinner energi från berg, ytjord, grund- eller sjövatten, eller borra en egen vattentäkt krävs en karta över den aktuella fastigheten. SRMH, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, behöver kartan för att handlägga ditt ärende. Kartan kan du beställa kostnadsfritt från SRMH.

Beställ kartan på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.länk till annan webbplats

Kontaktinformation

Det går också bra att kontakta bygglovs- och GIS-enheten om du har frågor kring de olika kartprodukterna. Du når oss antingen via Vaxholms stads växel eller e-post.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: kartor@vaxholm.se