Vinnare markanvisningstävling Norrberget

Kommunstyrelsen beslutade den 23 mars 2017 att utse Besqab Projekt och Fastigheter AB till vinnare av markanvisningstävlingen för Norrberget. Besqab har samarbetat med arkitektkontoren Ettelva Arkitekter och Södergruppen arkitekter för att ta fram sitt tävlingsförslag.

Här kan du ta del av det vinnande tävlingsförslaget, en sammanställning av allmänhetens kommentarer från utställningen av tävlingsförslagensamt bedömninsgruppens utlåtande över samtliga tävlingsförslag.