Avfall och latrintömning

Båtlatrin ska tömmas vid en toatömningsstation på land så att avfallet kan tas om hand i reningsverken.

I Vaxholm finns det möjligheter för mindre fritidsbåtar att tömma sin båtlatrin vid den flytande septitanken i norra Vaxholmsfjärden (Estlandsvägen) och i gästhamnen i Vaxholm.

Tänk på att...

sortera ditt avfall ombord och ta med det tillbaka till din hemmahamn eller till närmaste återvinningsstation. Matavfallet lämnas i din matavfallsbehållare vid din bostad. Lämna inte kvar något skräp på öar/naturhamnar.

Sorterat avfall kan lämnas på

  • Cirkel K och Eriksövägen/Petersbergsvägen -
    Förpackningar (glas, papper, metall, plast, tidningar)
  • Norrhamnsplan och Färjeterminalen - Förpackningar (glas, tidningar)
  • Gästhamnen har alla faciliteter för betalande gäster