Lägenhetsregister

Stadsbyggnadsförvaltningens bygglovs- och GIS-enhet ansvarar för lägenhetsregistret i kommunen. Namnsättning av gator, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser beslutas av stadsbyggnadsnämnden.

Uppgifter om Sveriges bostäder ska finnas enligt lagen om lägenhetsregistret (2006:378). Lägenhetsregistret berör personer som bor i lägenhet och alla som äger lägenheter. Registret ska göra det enklare och billigare att framställa aktuell hushålls- och bostadsstatistik.

Uppgifterna i registret har framför allt samlats in från ägarna till flerbostadshus. Ägare till småhus har oftast inte berörts av insamlingen eftersom uppgifter från sådana hus tas direkt från fastighetsregistret.

Lägenhetsnummer

Lägenhetsnumret består av fyra siffror och ska finnas anslaget på en väl synlig plats i byggnaden, till exempel i trappuppgången eller på lägenhetsdörren.

Kontakta hyresvärden om du inte fått uppgift om lägenhetsnumret. Det är viktigt att lägenhetsnummer är fastställt innan inflyttning sker för att skatteverket ska kunna folkbokföra.

Lägenhetsbestånd

Ägare till flerbostadshus eller småhus med mer än en lägenhet, är skyldiga att rapportera förändringar i lägenhetsbeståndet till kommunen. Det kan gälla nybyggnad, rivning, sammanslagning eller delning av lägenhet.

Du rapporterar ändringarna genom att skicka in blanketten Lägenhetsregister ajourhållning (pdf) Pdf, 87.4 kB..

PDF blanketten är inte tillgänglighetsanpassad. Kontakta oss om du behöver hjälp att ta del av innehållet på alternativt vis - Tillgänglighetsredogörelse Länk till annan webbplats..

Kontaktinformation

Vid adress- och lägenhetsfrågor, kontakta Vaxholms stads bygglovs- och GIS- enhet via Vaxholms stads växel eller skicka e-post direkt till oss.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: kartor@vaxholm.se