Nationella minoriteter

Nationella minoriteters möjligheter till att behålla och utveckla sitt språk och sin kultur i Sverige ska främjas. Enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) har personer som identifierar sig att tillhöra en nationell minoritet särskilda rättigheter och kommuner och andra myndigheter har särskilda skyldigheter för att tillgodose dessa.

I Sverige finns fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) har gällt i Sverige sedan januari 2010. Lagen beskriver vilka rättigheter minoriteterna har i Sverige och inom de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska.

Vaxholms stad ingår inte i ett förvaltningsområde.

Policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete

Kommunfullmäktige i Vaxholm har antagit en policy för kommunens minoritetspolitiska arbete. Syftet med policyn är att genom övergripande riktlinjer inom olika områden synliggöra kommunens skyldigheter och därigenom säkerställa att Vaxholm garanterar de nationella minoriteternas rättigheter.

Du hittar policyn för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete här. Pdf, 157.2 kB.

För föreningar

Information om föreningsbidrag hittar du här.