Starta och driva företag

Näringslivsansvarig på Vaxholms stads erbjuder rådgivning och stöd till dig som vill starta och driva företag i Vaxholm.

Stöd av näringslivsansvarig

Som företagare kan du vända dig till kommunen för att få hjälp oavsett om du driver företag eller funderar på att starta ett. Kontakta näringslivsansvarig som hjälper dig med svar på dina frågor eller att komma i kontakt med rätt förvaltning.

Kommunens ansvar

Kommunen får inte bidra med ekonomiskt stöd till enstaka företag. Det vi kan och bör göra är att se till att infrastrukturen fungerar, det vill säga vägar, vatten och avlopp. Vi ska också hålla en hög servicenivå som bygger på bemötande, attityd, helhetstänkande och korrekt myndighetsutövning.

Kontaktinformation

Mikaela Lodén, näringslivsansvarig på Vaxholms stad
Telefonnummer: 08-541 708 01
E-post: naringsliv@vaxholm.se