Nätverk och samverkansprojekt

Vaxholms stad arbetar aktivt för att stärka näringslivsfrågorna och skapa goda förutsättningar för ett bra näringslivsklimat i kommunen. Här kan du läsa om några av de nätverk och samverkansprojekt som vi deltar i för att stödja och utveckla näringslivet.

I Vaxholm finns nätverk både på lokal och regional nivå. Nedan kan du fördjupa dig i vårt pågående engagemang samt de projekt och samverkansinitiativ som vi för närvarande deltar i.

Stockholm Nordost!: regionalt samarbete för tillväxt

Vaxholms stad är en del av Stockholm Nordost! som är ett samarbete mellan Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Samarbetets syfte är att främja en gemensam framtid, framgång och framkomlighet. Fokus ligger på tillväxt och utvecklingsfrågor som gynnar alla sex kommuner, inklusive näringsliv, infrastruktur, boende och utveckling av regionala stadskärnor. Läs mer om Vaxholms stads engagemang i Stockholm Nordost!.

Destination Vaxholm: samverkan för en levande destination

Destination Vaxholm är en ekonomisk förening där företag och föreningar gemensamt bidrar till att stärka besöksnäringen och göra Vaxholm till en levande destination. I samarbete med lokala företagare och föreningar har vi etablerat ett destinationsbolag, Destination Vaxholm, som arbetar året runt med att utveckla och marknadsföra olika evenemang. Detta skapar en välkoordinerad plattform för samarbete mellan företag, föreningar och Vaxholms stad. Läs mer om Destination Vaxholm.

Stockholm Archipelago: hållbara upplevelser i skärgården

Stockholm Archipelago är en samverkan mellan ett antal skärgårdskommuner, Region Stockholm och Skärgårdsstiftelsen. Syftet med samarbetet är att skapa förutsättningar för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård, året runt. Läs mer om hur Vaxholms stad deltar i samverkansprojektet Stockholm Archipelago.