Inköp, regler och policy

Det är många formaliteter som måste vara avklarade när anbudslämnare ska lämna anbud till en offentlig myndighet.

Vaxholms stad arbetar aktivt för att få en så stor och varierad leverantörsmarknad som möjligt och strävar efter att ha en öppen dialog med våra leverantörer och anbudsgivare.

Att lämna anbud

Annonserade upphandlingar

Samtliga upphandlingar vid ett värde på över 700 000 (från 2022-02-01) kr annonseras i upphandlingsverktyget e-Avrop samt på Vaxholms stads hemsida.

Staden använder ett elektroniskt upphandlingssystem (e-Avrop). Systemet är webbaserat och användas för att tillhandahålla förfrågningsunderlag, svara på frågor, ta in anbud och meddela tilldelningsbeslut.

Som anbudsgivare kan man alltid vända sig till systemleverantören (som anges i samband med upphandlingen) för hjälp med inloggning.

Direktupphandlingar

Vid ett kontraktsvärde understigande 700 000 (från 2022-02-01) kallas upphandlingsförfarandet för direktupphandling. Dessa upphandlingar annonseras i regel inte i upphandlingsverktyget e-Avrop.

För att ta del av vilka upphandlingar detta rör sig om rekommenderas att ta kontakt med stadens upphandlare samt även med kontaktpersoner för vilken förvaltning som avses. Genom att vara pro-aktiv och visa intresse ökar möjligheterna att få lämna anbud.

Vaxholms stad vill främja möjligheterna för lokala små- och medelstora företag att lämna anbud, varför det är viktigt att informera sig om hur man lämnar anbud till staden.

Tips vid anbudslämning/anbudsansökan

 • Gå igenom förfrågningsunderlaget noggrant i god tid. Läs även eventuella kompletteringar samt frågor och svar som inkommit under anbudstiden.
 • Är det något som känns otydligt i förfrågningsunderlaget kontakta då upphandlingsenheten snarast möjligt.
 • Läs noga igenom handlingarna - i synnerhet kvalificering av anbudsgivare och skallkraven. Alla anbud innehåller s.k. "skallkrav" som måste vara uppfyllda.
 • Upphandlaren är kontaktperson under hela upphandlingsprocessen, och endast skriftliga svar i e-Avrop är bindande.
 • Alla leverantörer får ta del av uppkomna frågor.
 • Fråga om något är oklart eller känns fel, ju tidigare i processen desto bättre. Kommunen kan göra förtydliganden eller justera förfrågningsunderlaget under anbudstiden.
 • Kontrollera alla viktiga datum.
 • Utforma ert anbud enligt anvisningarna i förfrågningsunderlaget.
 • Bifoga de dokument, intyg och bilagor som efterfrågas till anbudet.
 • Notera de krav som vi ställer i förfrågningsunderlaget och se till att ni uppfyller dem — även om kraven inte känns relevanta för er.
 • Följ instruktionerna som ges i förfrågningsunderlaget, annars riskeras anbudet att ej bli antaget. Se till att anbudet registreras i e-Avrop.
 • Om du inte vinner upphandlingen - ta reda på varför ditt företag inte nådde ända fram. Genom att analysera ditt anbuds brister och titta på de andra anbudsgivarnas anbud kan du ta lärdom och förbättra anbudet till nästa gång.

Mer information

​Vaxholms stad har 2019-06-17 antagit en ny upphandlings- och inköpspolicy.

Upphandlings- och inköpspolicy, Vaxholms stad (pdf) Pdf, 468.9 kB.