Regler för upphandling

Det är flera lagar som kommunen tillämpar vid offentlig upphandling.