Uppförandekod för leverantörer

Vaxholms kommun (staden) är en demokratiskt styrd organisation. Alla som får rösta i kommunalvalet bestämmer vilka som styr vår stad genom mandat i kommunfullmäktige.

Staden har beslutat att arbeta i enlighet med Agenda 2030 och de globala målen. Genom att integrera målen i kommunens verksamhet bidrar vi till en hållbar utveckling. Jämställdhet, minskad ojämlikhet, hälsa och välbefinnande, hållbar konsumtion, hållbara samhällen, minskad klimatpåverkan, minskad påverkan på hav och den biologiska mångfalden är prioriterade målområden.

Vi ställer stora krav på våra medarbetare men också på våra leverantörer och underleverantörer. Att kommunens verksamhet fungerar rättssäkert och motverkar korruption bidrar till att behålla en tilltro till samhällets institutioner.

Uppförandekoden visar vägen genom att beskriva våra värderingar och de krav vi ställer på våra leverantörer.

Alla leverantörer/konsulter som på ett eller annat sätt jobbar med kommunen, levererar varor och tjänster eller bidrar med rådgivning ska leva upp till Uppförandekoden. Leverantörer och konsulter som är intresserade att lämna anbud/offert till staden ska också leva upp till Uppförandekoden.

Uppförandekoden för leverantörer Vaxholm 2023 (pdf) Pdf, 251.9 kB.