Taxor och avgifter för 2023

Enstaka tidsbokningar och terminsbokningar följer de antagna taxor och avgifter som är fastställda av kommunfullmäktige för år 2023.

Taxa 1

Tidsbokningar för företag och övriga externa organisationer/föreningar.

Taxa 2

Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms stad, pensionärsföreningar och vigsel.

Taxa 3

Tidsbokningar för privatpersoner.

4.5 Avgifter inom idrotts- och friluftsliv, momsfritt
Gymnastiksalar och sporthallar

Gymnastiksalar och sportanläggningar

Taxa 1

Taxa 2

Taxa 3

Sporthallen, Campus

634 kr

126 kr

476 kr

Bollhallen, Campus

634 kr

126 kr

476 kr

Ishallen, Campus

1 587 kr

105 kr

-

Konstgräs 11 manna, Vaxö IP

1 587 kr

169 kr

-

Spegelsalen, Campus

317 kr

105 kr

-

Föreningstvättstuga, (endast föreningsliv)

-

60 kr

-

Vaxö skolas gymnastiksal

317 kr

84 kr

227 kr

Resarö skolas gymnastiksal

317 kr

84 kr

227 kr

Rindö sporthall

370 kr

105 kr

253 kr

Rindö spegelsal

317 kr

84kr

227 kr

Övriga bokningar så som lägerverksamhet, turneringar, uppvisningar etc. som bland annat kräver övernattning regleras genom avtal.