Taxor och avgifter för 2022

Enstaka tidsbokningar och terminsbokningar följer de antagna taxor och avgifter som är fastställda av kommunfullmäktige för år 2022.

Taxa 1

Tidsbokningar för företag och övriga externa organisationer/föreningar.

Taxa 2

Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms stad, pensionärsföreningar och vigsel.

Taxa 3

Tidsbokningar för privatpersoner.

4.5 Avgifter inom idrotts- och friluftsliv, momsfritt
Gymnastiksalar och sporthallar

Gymnastiksalar och sportanläggningar

Taxa 1

Taxa 2

Taxa 3

Sporthallen, Campus

600 kr

120 kr

450 kr

Bollhallen, Campus

600 kr

120 kr

450 kr

Ishallen, Campus

1 500 kr

100 kr

-

Konstgräs 11 manna, Vaxö IP

1 500 kr

160 kr

-

Spegelsalen, Campus

300 kr

100 kr

-

Föreningstvättstuga, (endast föreningsliv)

-

60 kr

-

Vaxö skolas gymnastiksal

300 kr

80 kr

215 kr

Resarö skolas gymnastiksal

300 kr

80 kr

215 kr

Rindö sporthall

350 kr

100 kr

240 kr

Rindö spegelsal

300 kr

80kr

215 kr

Övriga bokningar så som lägerverksamhet, turneringar, uppvisningar etc. som bland annat kräver övernattning regleras genom avtal.