Taxor och avgifter för 2024

Enstaka tidsbokningar och terminsbokningar följer de antagna taxor och avgifter som är fastställda av kommunfullmäktige för år 2024.

Taxa 1

Tidsbokningar för företag och övriga externa organisationer/föreningar.

Taxa 2

Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och verksamhet för medlemmar över 20 år, vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms stad, pensionärsföreningar och vigsel.

Taxa 3

Tidsbokningar för privatpersoner.

4.5 Avgifter inom idrotts- och friluftsliv, momsfritt
Gymnastiksalar och sporthallar

Gymnastiksalar och sporthallar

Taxa 1

Taxa 2

Taxa 3

Sporthallen, Campus

700 kr/h

140 kr/h

525 kr/h

Bollhallen, Campus

700 kr/h

140 kr/h

525 kr/h

Vaxö skolas gymnastiksal

350 kr/h

90 kr/h

250 kr/h

Resarö skolas gymnastiksal

350 kr/h

90 kr/h

250 kr/h

Rindö sporthall

405 kr/h

115 kr/h

280 kr/h

Rindö spegelsal

350 kr/h

90 kr/h

250 kr/h

Övriga bokningsbara lokaler i Campus

Övriga bokningsbara lokaler i Campus

Taxa 1

Taxa 2

Taxa 3

Spegelsalen, mötesrum

350 kr/h

115 kr/h

390 kr/h

Föreningens tvättstuga (endast föreningsliv)

-

60 kr/h

-

Ishall

Ishall

Taxa 1

Taxa 2

Taxa 3

Ishall inklusive omklädningsrum

1 745 kr/h

115 kr/h

1 745 kr/h

Fotbollsplan

Fotbollsplan

Taxa 1

Taxa 2

Taxa 3

Konstgräs 11-manna, Vaxö IP

1 745 kr/h

185 kr/h

700 kr/h