Taxor och avgifter för 2021

Enstaka tidsbokningar och terminsbokningar följer de antagna taxor och avgifter som är fastställda av kommunfullmäktige för år 2021.

Taxa 1

Enstaka tidsbokningar för företag, privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar.

Taxa 2

Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av godkänd ideell förening i Vaxholms stad, pensionärsföreningar och vigsel.

Taxa 3

Terminsbokning för företag och privatpersoner 1 timme/vecka, per skoltermin.

4.5 Avgifter inom idrotts- och friluftsliv, momsfritt
Gymnastiksalar och sporthallar

Gymnastiksalar och sportanläggningar

Taxa 1

Taxa 2

Taxa 3

Sporthallen, Campus

340 kr

120 kr

4 000 kr

Bollhallen, Campus

340 kr

120 kr

4 000 kr

Ishallen, Campus

1 500 kr

100 kr

-

Konstgräs 11 manna, Vaxö IP

1 500 kr

100 kr

-

Spegelsalen, Campus

240 kr

100 kr

-

Skolgym, Campus (endast föreningsliv)

-

50 kr

-

Yogarum, Campus (endast föreningsliv)

-

50 kr

-

Boxrum, Campus (endast föreningsliv)

-

50 kr

-

Föreningstvättstuga, (endast föreningsliv)

-

20 kr

-

Vaxö skolas gymnastiksal

210 kr

80 kr

2 700 kr

Resarö skolas gymnastiksal

210 kr

80 kr

2 700 kr

Rindö sporthall

230 kr

80 kr

3 100 kr

Rindö spegelsal

210 kr

80kr

2 700 kr

Övriga bokningar så som lägerverksamhet, turneringar, uppvisningar etc. som bland annat kräver övernattning regleras genom avtal.