Arbete i vatten

Muddring, grävning, sprängning, rensning eller andra åtgärder som förändrar vattendjupet eller utbredningen av ett vattenområde påverkar livsmiljön, växt- och djurlivet.

Det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att få genomföra arbeten i vatten, om åtgärden leder till att vattnets djup eller läge förändras. Det kan också krävas en strandskyddsdispens om åtgärder utförs inom stranskyddat område. Läs mera om strandskydd här.

Kontaktinformation

Kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor för mer information.

Telefon: 08-578 663 00
E-post: miljokontoret@srmh.se
Adress: Kommunhuset, Esplanaden 3 Täby centrum.
Öppettider måndag – fredag klockan 8.00 – 16.30.