Omsorg under obekväm arbetstid

En kommun är inte skyldig att erbjuda omsorg på obekväm arbetstid, men skollagen anger att kommunerna ska sträva efter att erbjuda detta i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete och familjens situation i övrigt (25 kap. 5 § skollagen).

Obekväm arbetstid definieras här som helger samt vardagar mellan klockan 18.00-06.00. Vaxholms stad erbjuder i dagsläget inte någon omsorg på obekväm arbetstid.