Ansök eller säg upp plats

Här hittar du information om hur du ansöker om eller säger upp plats på Vaxholms stads förskolor och familjedaghem. Du hanterar ditt barns plats via vår e-tjänst.

Ansöka om plats

Du kan ansöka om plats så fort ditt barn har fått ett personnummer. Ditt barn kan som tidigast börja på förskola eller familjedaghem vid ett års ålder. Ansök senast fyra månader innan det datum du har behov av plats.

Via vår e-tjänst fyller du i din platsansökan digitalt. För att använda tjänsten behöver du ha e-legitimation. Om du saknar e-legitimation eller svenskt personnummer kontaktar du oss på utbildning@vaxholm.se.

Angående din ansökan

Du kan välja upp till tre förskolor i din ansökan. Det är möjligt att välja både kommunala och fristående alternativ i samma ansökan. För att platsgarantin ska gälla behöver du från och med 1 augusti 2022 ha med en kommunal förskola i din ansökan. Önskar du göra ändringar i din ansökan, till exempel flytta fram önskat startdatum eller lägga till ett alternativ, måste du fylla i en ny ansökan. Du behåller ditt ursprungliga ködatum.

Om du vill veta hur platstillgången ser ut på de olika förskolorna kontaktar du förskolorna direkt.

Instruktioner för e-tjänster

 • Logga in i e-tjänsten.
 • Välj det barn som ansökan gäller.
 • Under rubriken ”Vad vill du göra idag?” väljer du ”Ansökan förskola och fritidshem”.
 • Fyll i ansökan.

Erbjudande om plats

Det här händer när du blir erbjuden en plats

 • Plats i förskola erbjuds som tidigast sex månader innan önskat startdatum.
 • Platserbjudandet skickas via e-post till adressen som uppgetts i ansökan.
 • Du måste svara på platserbjudandet i vår e-tjänst innan svarstiden gått ut.
 • Båda vårdnadshavarna behöver svara på platserbjudandet om vårdnadshavarna är folkbokförda på olika adresser.

Du kan välja att acceptera eller tacka nej till ett platserbjudande. Accepterar du en plats i förskolan avslutas din ansökan. Vill du ställa dig i kö till en annan förskola efter att du har accepterat erbjudandet fyller du i en ny ansökan i e-tjänsten. Observera att ansökan får ett nytt ködatum eftersom den räknas som en ny ansökan.

Väljer du att tacka nej till ett platserbjudande avslutas alternativet i din ansökan. Om du enbart har ett alternativ avslutas hela ansökan. Ett uteblivet svar betraktas som ett nej.

Instruktioner för e-tjänster

 • Logga in i e-tjänsten.
 • Välj det barn som erbjudandet gäller.
 • Under rubriken ”Vad vill du göra idag?” väljer du ”Platserbjudande”.

Säga upp plats

En plats avslutas per automatik den 31 juli det år barnet fyller sex år. Om platsen ska avslutas tidigare, exempelvis vid flytt, byte eller omplacering säger du upp ditt barns plats via Vaxholms stads e-tjänst Förskola - ansök eller säg upp plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För att använda tjänsten behöver du ha e-legitimation.

Uppsägningstiden är två månader.

I det fall en plats återupptas inom tre månader från sista debiteringsdag tas avgift ut som om platsen inte varit uppsagd. Det gäller även för 5- och 6-åringar som byter från förskola till fritidshem. Avgiften tas bort endast om ledigheten är minst tre månader.

Instruktioner för e-tjänster

 • Logga in i e-tjänsten.
 • Välj det barn som uppsägningen gäller.
 • Under rubriken ”Vad vill du göra idag?” väljer du ”Avsluta placering”.

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda dig av Vaxholms stads e-tjänster. Kontakta i stället utbildningsförvaltningen för mer information.

Flytta till Vaxholm

Det går bra att ansöka om en plats i förskola innan du och ditt barn är folkbokförda i Vaxholm. Vi tar även emot barn från andra kommuner i mån av plats. Ansökan görs via Vaxholms stads e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Förskoleplats i en annan kommun

Om du bor i Vaxholms stad och önskar plats i en förskola eller familjedaghem i en annan kommun kan Vaxholms stad bevilja utbetalning av förskolepeng till verksamheten. Villkoren för detta är att du har rätt till förskoleplats enligt Vaxholms stads riktlinjer och att ditt barn är folkbokfört i Vaxholm.

Du ansöker om en plats genom att kontakta önskad förskola och följer verksamhetens instruktioner för ansökan. Den mottagande verksamheten måste acceptera Vaxholms stads ersättning av förskolepeng och uppvisa tillstånd för att bedriva förskoleverksamhet samt F-skattsedel. Det måste även finnas en överenskommelse mellan er och verksamheten. Vaxholms stad debiterar barnomsorgsavgiften.

GDPR

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer om Vaxholms stads hantering av personuppgifter på sidan GDPR Länk till annan webbplats..

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om ansökan eller uppsägning av förskoleplats eller om du saknar e-legitimation eller svenskt personnummer kontaktar du oss på utbildning@vaxholm.se.