Arbetssätt, kommunala förskolor

Barnens frågor, nyfikenhet och intressen är utgångspunkt för arbetssättet i Vaxholm stads förskolor. Här hittar du information om Vaxholms stads arbetssätt i våra kommunala förskolor.

Lärmiljön i fokus

Vi ser barns lärmiljö som en avgörande förutsättning för deras lek och lärande. Våra nyckelord i den fysiska lärmiljön är tillgänglighet, estetik, mötesplatser och utforskande. Tillsammans arbetar vi en lärmiljö som utmärks av engagemang, kreativitet och variation. Genom reflekterande samtal kring dokumentation av vår utbildning, utformar och utvecklar vi den kontinuerligt vidare.

Grön flagg

Läroplan för förskolan (Lpfö18) anger på vilket sätt utbildningen ska möjliggöra för barn att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Som en del i detta arbete är alla våra förskolor Grön Flagg-certifierade. Det innebär att barnen på olika sätt, med deras nyfikenhet och delaktighet som utgångspunkt, arbetar med hållbar utveckling.