Familjedaghem, pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola som ska stimulera barns utveckling och lärande. Om antalet sökande inför det kommande läsåret är för lågt erbjuds inte pedagogisk omsorg i Vaxholms stad.

Vi erbjuder en möjlighet att göra en intresseanmälan till pedagogisk omsorg inför det kommande läsåret. För att en grupp ska starta krävs att minst 11 barn ansöker om plats. Du är välkommen att göra din intresseanmälan i Vaxholms stads e-tjänst "Intresseanmälan familjedaghem" Länk till annan webbplats..

Pedagogisk omsorg styrs av skollagen och ska stimulera barns utveckling och lärande, samt förbereda barnet för fortsatt lärande. Skillnaderna från förskolan är flera.

Pedagogisk omsorg styrs av skollagen, främst kapitel 25:

  • Lokalerna ska vara ändamålsenliga.
  • Personlen ska ha utbildning eller erfarenhet av barns behov av omsorg och kunna tillgodose en god pedagogick verksamhet.
  • Verksamheten ska utgå från barnets bästa.
  • Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek.
  • Läroplanen ska vara vägledande, men är inte bindande.

De största skillnaderna mellan pedagogisk omsorg och förskola är:

  • Förskolan styrs av läroplanen.
  • I förskola ska det finnas högskoleutbildad personal.
  • I förskola bedrivs undervisning och utbildning.

I Vaxholms stad har samarbetet mellan dagbarnvårdare och de kommunala förskolorna varit stort.