Kommunala förskolor

I Vaxholms stad finns fyra kommunala förskolor. Med höga ambitioner arbetar vi aktivt för att skapa pedagogiska och stimulerande miljöer för ett livslångt lärande.

Vaxholms stads kommunala förskolor varierar i storlek och har mellan tre och sex avdelningar. Förskolorna är indelade i två områden: Vaxö/Resarö och Vaxö/Rindö. Områdena leds av två rektorer och samarbetet mellan områdena är stort.

Vi har gemensamma utvecklingsprojekt och samarbetsytor för att säkra en likvärdig förskola oavsett förskoletillhörighet.

Kontaktinformation Vaxö/Resarö

Barbro Nyström, rektor
E-postadress: barbro.nystrom@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-522 426 20

Anna Justin Sjöholm, biträdande rektor och administratör
E-postadress: anna.justin.sjoholm@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-522 426 49

Vaxö/Rindö

Kontaktinformation Vaxö/Rindö

Annika Fogelström, rektor
E-postadress: annika.fogelstrom@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 708 63

Annelie Sidvall, biträdande rektor
E-postadress: annelie.sidvall@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 709 17

Ulrika Bengtsdotter Lind, administratör
E-postadress: ulrika.bengtsdotter.lind@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 709 18