Kommunala förskolor

I Vaxholms stad finns fyra kommunala förskolor. Med höga ambitioner arbetar vi aktivt för att skapa pedagogiska och stimulerande miljöer för ett livslångt lärande.

Vaxholms stads kommunala förskolor varierar i storlek och har mellan tre och sex avdelningar. Förskolorna är indelade i två områden: Vaxö/Resarö och Vaxö/Rindö. Områdena leds av två rektorer och samarbetet mellan områdena är stort.

Vi har gemensamma utvecklingsprojekt och samarbetsytor för att säkra en likvärdig förskola oavsett förskoletillhörighet. Under 2020 arbetar vi exempelvis med språk och kommunikation genom Skolverkets utbildning Läslyftet.

Kontaktinformation Vaxö/Resarö

Barbro Nyström, rektor
E-postadress: barbro.nystrom@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-522 426 20

Anna Justin Sjöholm, biträdande rektor Överby förskola
E-postadress: anna.justin.sjoholm@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-522 426 49

Vaxö/Rindö

Kontaktinformation Vaxö/Rindö

Annika Fogelström, t.f. rektor
E-postadress: annika.fogelstrom@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 708 63

Annelie Sidvall, t.f. biträdande rektor
E-postadress: annelie.sidvall@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 709 17

Ulrika Bengtsdotter Lind, administratör
E-postadress: ulrika.bengtsdotter.lind@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 709 18