Kommunala förskolor

I Vaxholms stad finns fyra kommunala förskolor. Med höga ambitioner arbetar vi aktivt för att skapa pedagogiska och stimulerande miljöer för ett livslångt lärande.

Vaxholms stads kommunala förskolor varierar i storlek och har mellan tre och sex avdelningar. Förskolorna är indelade i två områden: Vaxö/Resarö och Vaxö/Rindö. Områdena leds av två rektorer och samarbetet mellan områdena är stort.

Vi har gemensamma utvecklingsprojekt och samarbetsytor för att säkra en likvärdig förskola oavsett förskoletillhörighet.