Förskoleklass

Förskoleklass är en obligatorisk skolform. Det innebär att ditt barn har skolplikt från det år barnet fyller sex år.

Förskoleklass är barnets första år i skolan och ska förbereda för fortsatt utbildning. Verksamheten i förskoleklass ska stimulera till utveckling och lärande samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Söka förskoleklass

Du söker skola inför höstterminen det år ditt barn fyller sex år. Ansökan till förskoleklass, för läsåret 2023-2024, görs under perioden 29 november - 12 december 2022. Du som vårdnadshavare kan önska vilken kommunal eller fristående skola i Vaxholm du helst vill att ditt barn ska gå i. Om ditt barn har två vårdnadshavare måste den andra vårdnadshavaren godkänna ansökan för att den ska gälla.

Gå till Utbildningsförvaltningens e-tjänst för förskola och skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att påbörja din ansökan.

Instruktioner för e-tjänster

  • Logga in i e-tjänsten.
  • Klicka på Skolansökan uppe i huvudmenyn, eller Göra eller bekräfta en skolansökan längre ner på sidan. Observera att fliken ”Alla” måste vara markerad.
  • Klicka på rutan Skolansökan under barnets namn.
  • Fyll i ansökan.

Om du inte kan ansöka via e-tjänsten kan du kontakta utbildningsförvaltningen via e-post: utbildning@vaxholm.se.

Vaxholms stads urvalskriterier

Huvudprincipen är att ditt barn ska få gå i den skola du önskar. Den önskade placeringen får dock inte medföra att ett annat barns berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts. Om det är fler sökande till en kommunal skola än vad det finns platser tillämpas följande urvalskriterier:

  1. Barn med särskilda skäl
  2. Barn med syskon, folkbokförda på samma adress, på sökt skola
  3. Barn med störst relativ närhet (faktiskt avstånd i meter)

Alla barn som är folkbokförda i Vaxholm är garanterad en plats i någon av stadens kommunala skolor. Läs mer om närhetsprincipen, syskonförtur och relativ närhet i dokumentet Riktlinjer för att söka förskoleklass. Pdf, 622 kB.

Om du inte gör ett val för ditt barn

Om du inte gör en ansökan för förskoleklass tilldelas ditt barn plats i en av Vaxholms stads kommunala skolor med lediga platser nära hemmet.

Välja skola utanför Vaxholms stad

Om du väljer att söka till en fristående eller kommunal skola utanför Vaxholms stad behöver du själv kontakta skolan för att ansöka om plats. Efter att ditt barn har fått plats på skolan meddelar du detta i e-tjänsten Anmälan om skolgång eller skolbyte utanför Vaxholm, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Du kan också meddela utbildningsförvaltningen genom att skicka e-post till utbildning@vaxholm.se.

Nyinflyttad

Du som är på väg att flytta till Vaxholm, eller är nyinflyttad, kan ansöka om skola eller skolbyte i Vaxholms stads e-tjänst Länk till annan webbplats. efter att ansökningsperioden till förskoleklass är avslutad.

Tidigare skolstart

Om du vill att ditt barn ska börja i skolan ett år tidigare ska du ansöka om skola eller skolbyte i Vaxholms stads e-tjänst Länk till annan webbplats..

Det är huvudman för mottagande skola som beslutar om ditt barn kan börja i skolan ett år tidigare eller inte.

Fortsatt placering i förskolan

Vill du behålla ditt barns placering i förskolan trots att barnet fyller sex år ska du ansöka om uppskjuten skolplikt i Vaxholms stads e-tjänst. Begäran om uppskjuten skolplikt Länk till annan webbplats.

Besked om skolplacering

Under mars månad får du senast besked om ditt barns skolplacering.

Plats på fritidshem

Om du vill ha en plats på fritidshem ansöker du om det så snart du fått besked om skolplacering för ditt barn. Ansökan görs i e-tjänsten Fritidshem - ansök, hantera eller säg upp plats. Länk till annan webbplats.