Förskoleklass

Förskoleklass är en obligatorisk skolform. Det innebär att ditt barn har skolplikt från det år barnet fyller sex år.

Förskoleklass är barnets första år i skolan och ska förbereda för fortsatt utbildning. Verksamheten i förskoleklass ska stimulera till utveckling och lärande samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Söka förskoleklass

Ansökan om skolplacering för läsåret 2021-2022 görs under perioden 23 november-6 december. Vårdnadshavare kan välja att söka till Vaxholms stads kommunala skolor eller till de fristående skolor som finns i e-tjänsten. Välj Barn och utbildning, och därefter Ansökan om grundskola. Ansök om förskoleklass, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Om du inte kan ansöka via e-tjänsten kan du kontakta utbildningsförvaltningen via e-post: utbildning@vaxholm.se.

Vaxholms stads antagningsordning

Huvudprincipen är att ditt barn ska få gå i den skola du önskar. Den önskade placeringen får dock inte medföra att ett annat barns berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts. Om det är fler sökande till en kommunal skola än vad det finns platser tillämpas följande urvalsgrunder i angiven ordning,

  1. Barn med särskilda skäl
  2. Barn med mer än 2 km till alternativ skola
  3. Barn med störst relativ närhet till önskad skola
  4. Barn med syskon på sökt skola
  5. Barn folkbokförda i annan kommun.

Alla barn folkbokförda i Vaxholm har en garanterad plats i någon av stadens kommunala skolor. Läs mer om närhetsprincipen, syskonförtur och relativ närhet i dokumentet Riktlinjer för att söka förskoleklass (pdf). Pdf, 607.2 kB.

Om du inte gör ett val för ditt barn

Om du inte gör en ansökan för förskoleklass tilldelas ditt barn plats i en av Vaxholms stads kommunala skolor med lediga platser närmast hemmet.

Välja skola utanför Vaxholms stad

Om du väljer att söka till en fristående skola eller kommunal skola utanför Vaxholms stad ansvarar du för kontakt med aktuell skola för antagning. Du måste även meddela utbildningsförvaltningen om vald skola. Detta gör du via Vaxholms stads e-tjänst. Meddela utbildningsförvaltningen om vald skola, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Du kan också meddela utbildningsförvaltningen genom att skicka e-post till utbildning@vaxholm.se.

Tidigare skolstart

Om du vill att ditt barn ska börja i skola ett år tidigare ska du ansöka om förskoleklass i Vaxholms stads e-tjänst Länk till annan webbplats..

Det är rektor på mottagande skola som beslutar om ditt barn kan börja i skolan ett år tidigare eller inte.