Förskoleklass

Förskoleklass är barnets första år i skolan och ska förbereda för fortsatt utbildning. Verksamheten i förskoleklass ska stimulera till utveckling och lärande samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Förskoleklass är en obligatorisk skolform. Det innebär att ditt barn har skolplikt från det år barnet fyller sex år.

Dags att söka förskoleklass

Du söker skola inför höstterminen det år ditt barn fyller sex år. Ansökan till förskoleklass, för läsåret 2024-2025, görs under perioden 28 november - 11 december 2023. Du som vårdnadshavare kan önska vilken kommunal eller fristående skola i Vaxholm du helst vill att ditt barn ska gå i. Information om de olika grundskolorna i Vaxholm hittar du i menyn till vänster.

Gå till Utbildningsförvaltningens e-tjänst för förskola och skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att påbörja din ansökan.

Instruktioner för e-tjänsten

  • Logga in med BankID i e-tjänsten.
  • Klicka på Skolansökan uppe i huvudmenyn, eller Göra eller bekräfta en skolansökan längre ner på sidan. Observera att fliken ”Alla” måste vara markerad.
  • Klicka på rutan Skolansökan under barnets namn.
  • Fyll i ansökan och välj minst två skolor.

När ditt barn har två vårdnadshavare måste den andra vårdnadshavaren godkänna ansökan för att den ska gälla.

Om du inte kan ansöka via e-tjänsten kan du kontakta utbildningsförvaltningen. Du kan skriva till oss på utbildning@vaxholm.se eller ringa på telefon 08-541 708 00.

Vaxholms stads urvalskriterier

Huvudprincipen är att ditt barn ska få gå i den skola du önskar. I de fall det finns fler sökande än platser till en kommunal skola sker ett urval. Platserna fördelas då utifrån följande urvalsprinciper:

  1. Barn med syskon, folkbokförda på samma adress, på sökt skola under valt läsår
  2. Relativ närhet
  3. Absolut närhet
  4. Lottning

Alla barn som är folkbokförda i Vaxholm är garanterad en plats i någon av stadens kommunala skolor. Läs mer om urvalsprinciperna i dokumentet Riktlinjer för att söka förskoleklass Pdf, 261.3 kB..

Om du inte gör ett val för ditt barn

Om du inte gör något aktivt val, placeras barnet i den kommunala skola som ligger nära hemmet och som kan erbjuda plats.

Besked om skolplacering

Under mars månad får du senast besked om ditt barns skolplacering.

Plats på fritidshem

Om du vill ha en plats på fritidshem ansöker du om det så snart du fått besked om skolplacering för ditt barn. Ansökan görs i e-tjänsten Fritidshem - ansök om eller säg upp plats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyinflyttad

Du som är på väg att flytta till Vaxholm, eller är nyinflyttad, kan söka skola i Vaxholms e-tjänst Ansök om skola eller skolbyte i Vaxholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. efter att ansökningsperioden till förskoleklass är avslutad.

Välja skola utanför Vaxholms stad

Om du väljer att söka till en fristående eller kommunal skola utanför Vaxholm behöver du själv kontakta skolan för att ansöka om plats. Efter att ditt barn har fått plats på skolan meddelar du detta i e-tjänsten Anmälan om skolgång eller skolbyte utanför Vaxholm Länk till annan webbplats.

Du kan också meddela utbildningsförvaltningen genom att skicka e-post till utbildning@vaxholm.se.

Tidigare skolstart

Om du vill att ditt barn ska börja i skolan ett år tidigare ska du efter ansökningsperioden till förskoleklass, söka skola i Vaxholms e-tjänst Ansöka om skola eller skolbyte i Vaxholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det är huvudman för mottagande skola som beslutar om ditt barn kan börja i skolan ett år tidigare eller inte.

Fortsatt placering i förskolan

Vill du behålla ditt barns placering i förskolan trots att barnet fyller sex år ska du ansöka om uppskjuten skolplikt i Vaxholms stads e-tjänst Begäran om uppskjuten skolplikt. Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om skola eller behöver hjälp med din ansökan till förskoleklass kontaktar du oss på utbildning@vaxholm.se eller telefon 08-541 708 00.