Placering och byte i grundskola

Alla barn som är folkbokförda i Vaxholm har en grundplacering i en av Vaxholms stads kommunala skolor.

Vaxholms stads antagningsordning

Vaxholms stad strävar efter att tillgodose elevens val av skola så långt det är möjligt. I de fall där det finns fler sökande till en skola än det finns platser tillämps följande urvalsgrunder i angiven ordning:

1. Elever med särskilda skäl.
2. Elever med mer än 2 km till alternativ skola.
3. Elever med störst relativ närhet till sökt skola.
4. Elever med syskon på sökt skola.
5. Elever folkbokförda i annan kommun.

Läs mer om byte av skola och antagningsordning i dokumentet Riktlinjer för skolbyte i grundskola (pdf). Pdf, 669.3 kB.

När årskurs saknas kommande läsår

Elever folkbokförda i Vaxholms stad som går i en skola som inte erbjuder fortsatt årskurs behöver göra ett skolbyte. Detta görs via stadens e-tjänst.

Elever folkbokförda i Vaxholms stad som går i årskurs 6 i kommunal skola i staden får automatiskt placering i mars på Vaxholms stads skola för årskurs 7-9. Önskas annan skola för årskurs 7 behöver du själv kontakta aktuell skola för att ansöka om plats. Efter att ditt barn har fått plats på skolan meddelar du detta i e-tjänsten Anmälan om skolgång eller skolbyte utanför Vaxholm, e-tjänst Länk till annan webbplats..

Flytt till Vaxholms stad

Om du ska flytta till Vaxholm och vill ansöka om ett skolbyte gör du detta via e-tjänsten Ansök om skola eller skolbyte i Vaxholm Länk till annan webbplats.. I ansökan ska du ange kommande adress i Vaxholms stad.

Fristående skola eller skola utanför Vaxholm

Alla elever har rätt att välja en fristående skola eller en skola i en annan kommun. För att Vaxholms stad ska utbetala ersättning till rätt skola behöver du som vårdnadshavare lämna uppgift om skolbyte i Vaxholms stads e-tjänster. Anmälan om skolgång eller skolbyte utanför Vaxholm, e-tjänst Länk till annan webbplats.