Fritidshem och fritidsklubb

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från sex års ålder till och med vårterminen det år de fyller tretton år. När eleverna börjar i mellanstadiet kallas fritidshemmet för fritidsklubb.

Samtliga skolor i Vaxholm med elever i förskoleklass till årskurs 6 erbjuder fritidshem och fritidsklubb. Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid och främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Skola och fritidshem ska tillsammans bidra till elevernas utveckling och lärande. Här ska också elevernas lust att lära tas tillvara.

Ansök om plats på fritidshem eller säg upp plats via Vaxholms stads e-tjänster. Välj Barn och utbildning, och därefter Fritidshem - ansök, hantera eller säg upp plats, e-tjänst Länk till annan webbplats.