Fritidshem och fritidsklubb

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever i låg- och mellanstadiet till och med vårterminen det år de fyller tretton år. När eleverna börjar i mellanstadiet kallas fritidshemmet för fritidsklubb.

Samtliga skolor i Vaxholm med elever i förskoleklass till årskurs 6 erbjuder fritidshem och fritidsklubb. Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid och främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Skola och fritidshem ska tillsammans bidra till elevernas utveckling och lärande. Här ska också elevernas lust att lära tas tillvara.

Ansöka om plats

Du ansöker om en plats på fritidshem eller fritidsklubb via Vaxholms stads e-tjänst. Fritidshem - ansök om eller säg upp plats, e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instruktioner för e-tjänsten

  • Logga in i e-tjänsten
  • Välj det barn som ansökan gäller
  • Under rubriken ”Vad vill du göra idag?” väljer du ”Ansökan förskola och fritidshem”
  • Fyll i ansökan.

Säga upp plats

Du säger upp ditt barns plats på fritidshem eller fritidsklubb via Vaxholms stads e-tjänst. Fritidshem - ansök om eller säg upp plats, e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag då uppsägningen kommer in till oss. Du betalar avgift även om ditt barn inte nyttjar platsen under uppsägningstiden. I de fall en plats återupptas inom tre månader tas en avgift ut som om platsen inte varit uppsagd.

Instruktioner för e-tjänsten

  • Logga in med BankID i e-tjänsten
  • Välj det barn som uppsägningen gäller
  • Under rubriken ”Vad vill du göra idag?” väljer du ”Avsluta placering”.

Kontaktuppgifter

Om du saknar BankID eller svenskt personnummer kontaktar du oss på e-post: utbildning@vaxholm.se.