Färdtjänst till elever i gymnasiet

Här hittar du information om att ansöka om färdtjänst till elever i gymnasiet.

Elever i gymnasiet beviljas inte taxi. Vid behov kan elever dock ansöka om färdtjänst. Utbildningsförvaltningen kan ersätta elever för färdtjänstkostnader upp till högkostnadsskyddet.

Rutiner för ansökan om färdtjänst

  1. Gör en ansökan om färdtjänst. Information om hur du gör en ansökan hittar du på sidan Färdjänst.
  2. Om eleven beviljas färdtjänst för resor till gymnasieskolan betalar vårdnadshavaren färdtjänsträkningen.
  3. Vårdnadshavare skickar kvitto/kopia på betald räkning tillsammans med uppgifter om bank, kontonummer, namn på kontohavare och adress till utbildningsförvaltningen (se postadress nedan).
  4. Utbildningsförvaltningen ersätter vårdnadshavare för utlägget för färdtjänst.

Kontaktinformation

Kvitto/kopia på betald räkning skickas till:

Utbildningsförvaltningen (skolskjuts)
Eriksövägen 27
185 83 Vaxholm