Stipendier och bidrag

Här kan du läsa om de stipendier och bidrag som delas ut i Vaxholms stad varje år för att bland annat främja kultur, utbildning och idrott i kommunen samt övriga stipender och bidrag.

Föreningsbidrag från socialnämnden

Socialnämnden har i budget avsatt medel för föreningsbidrag. Mottagare ska vara föreningar med anknytning till nämndens verksamhetsområde som antingen har sin verksamhet förlagd till Vaxholm eller har medlemmar eller hjälpsökande bosatta i Vaxholm. Vid fördelning av medlen tas hänsyn till antal medlemmar.

Ansökan

Ansökan ska, efter föreningens årsmöte, kompletteras med verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, resultat- och balansräkning samt verksamhetsplan för det år ansökan avser.

Du kan skicka in din ansökan som post, eller via e-post.
Postadress: Socialnämnden, 185 83 Vaxholm
E-post: sociala@vaxholm.se

Sista ansökningsdag för 2024 är den 31 december 2023.

Kontaktinformation föreningsbidrag

Vid frågor, vänligen ring vår handläggare på socialförvaltningen.

Annika Kjellberg, telefonnummer: 08 541 708 39

Du kan skicka in din ansökan som post, eller via e-post.
Postadress: Socialnämnden, 185 83 Vaxholm
E-post: sociala@vaxholm.se

Vaxholms stads kulturstipendium

Vaxholms stads kulturstipendiums syfte är att stödja och uppmuntra personer och grupper med dokumenterad konstnärlig begåvning. Personerna och grupperna kan vara verksamma inom teater, dans, musik, bild, form, film, litteratur eller journalistik. De kan också ha ett dokumenterat djupt intresse för annat kulturellt område såsom miljövård, arkitektur, bildningsverksamhet eller kulturella insatser.

Kulturstipendiet tilldelas personer eller grupper som är födda, uppvuxna eller bosatta i Vaxholms stad. Ett krav är att deras arbete kommer till gagn för Vaxholms stad och dess medborgare. Yngre sökande som ska påbörja eller som går eftergymnasiala konstnärliga studier premieras ofta. En bredd inom olika kulturformer eftersträvas också.

Stipendiesumman är 25 000 kronor och kan ges till en person eller grupp eller delas mellan flera personer eller grupper.

Kulturstipendiet delas ut vid kulturnatten. Vi ser gärna att stipendiat/er ställer ut eller visar upp sitt konstnärliga arbete i samband med kulturnatten.

En ansökan ska innehålla

 • Personuppgifter: namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress
 • En presentation som beskriver vem du är, inom vilket kulturellt område du är verksam och vilka ambitioner du har inom området
 • Syfte: vad ska stipendiet användas till?
 • Dokumentation: arbetsprover, betyg och intyg
 • Referenser: namn och kontaktuppgifter till personer som kan styrka din ansökan, förslagsvis lärare, uppdragsgivare eller liknande.

Tänk på att bara skicka in relevant information, lämna inga känsliga uppgifter.

Läs om hur Vaxholms stad behandlar personuppgifter Länk till annan webbplats.

Ansökan skickas till

Kulturstipendium 2024
Vaxholms stad
Stadsbiblioteket
185 83 Vaxholm

Sista ansökningsdag för 2024 är 12 augusti. Stipendiet delas ut på Kulturnatten i oktober 2024.

Kulturbidrag för aktiviteter i Vaxholm

Vaxholms stad delar varje år ut totalt 85 000 kronor för att främja kulturaktiviteter i Vaxholm. Sista ansökningsdatum är 15 mars varje år.

Bidraget beviljas för aktiviteter som äger rum under innevarande år och redovisning skall vara Vaxholms stad tillhanda senast 31 december samma år.

Vaxholms stad prioriterar kulturella verksamheter som riktas till barn och ungdomar (0-18 år) och till äldre med behov av att bryta social isolering. Vidare beaktas verksamheter som syftar till förnyelse av konstnärliga uttryck och/eller förnyelse av produktionsformer.

Vaxholms stad ser också gärna en variation och mångfald i verksamhetsutbudet och vill skapa utrymme för fler producenter och arrangörer.

Det går inte att söka bidrag till en aktivitet som redan genomförts.

Medfinansiärer och sponsorer bör sökas i största möjliga utsträckning.

Stöd ges inte till

 • Produktion av film, musik, tidskrifter och litteratur
 • Idrottsarrangemang
 • Investeringar i utrustning
 • Studieresor
 • Mat och dryck

Blanketter

Läs om hur Vaxholms stad behandlar personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Läs här om vilka som får kulturbidrag för 2023

Kontaktinformation kulturbidrag

Christina Nilsson, Vaxholms stad
E-post: christina.nilsson@vaxholm.se

Övriga stipendier och bidrag som inte administeras av Vaxholms stad

Lions Club Vaxholms ungdomsstipendium

Stipendiet är instiftat för ungdomsverksamhet i Vaxholm. Syftet är att främja, uppmuntra och stimulera ungdomar till en sund och meningsfull fritidssysselsättning eller utbildning (dock inte direkt yrkes- eller skolutbildning) genom att premiera framstående resultat, insatser och färdigheter inom konst, idrott eller kultur.

Stipendiet kan även tilldelas en grupp, förening eller ungdomsledare som uträttar ett värdefullt och oegennyttigt arbete inom kommunen.

Ett stipendium går till idrott och ett till kultur. Det är inget hinder att man sökt eller varit på förslag tidigare.

Läs mer här om hur du ansöker. Länk till annan webbplats.

Ungdomsstipendiet delas ut den 6 juni i Vaxholms kyrka.

Waxholms Rotaryklubbs stipendium

Waxholms Rotaryklubbs resestipendium för utlandsstudier eller volontärarbete kan sökas av ungdomar i åldrarna 17-25 år boende i Vaxholm.

Varje år utdelas 10 000 kronor och stipendiet har blivit mycket populärt bland Vaxholms ungdomar. Stipendiet utannonseras under våren i Viktigt i Vaxholm och i tidningen Lotsen.

Ansökan skickas till:

Waxholms Rotaryklubb
c/o Waxholms hotell
Hamngatan 2
185 32 Vaxholm

Till ansökan skall bifogas en kostnadskalkyl för den avsedda utbildningen.

Vaxholmsrotarianen Heinrich Schenck testamenterade år 1985 25 000 kronor till en stipendiefond avsedd för att ge ungdomar i Vaxholm möjligheten att utbilda sig utomlands och bredda sina vyer.

Fondens tillgångar utökades kraftigt på 1990-talet genom generösa bidrag av Vaxholmsrotarianen Otto Ekenberg.

Sista ansökningsdag är 1 juni varje år.

Studiebidrag till körkortsutbildning

Stiftelsen till Anna-Lisa och Hugo Dahlbergs minne inbjuder ungdomar skrivna i Vaxholms stad, födda 2005 eller tidigare, att ansöka om studiebidrag till körkortsutbildning.

Ansökan ska innehålla:

 • namn,
 • födelsedatum,
 • adress,
 • gärna e-postadress,
 • en kortfattad berättelse om behovet av körkort och möjligheten att bekosta en körkortsutbildning.

Ansökan skickas till:

Stiftelsen till Anna-Lisa och Hugo Dahlbergs Minne
Box 61
185 21 Vaxholm

Sista ansökningasdag är 31 maj 2023.