Bostadsanpassningsbidrag

Har du eller en anhörig en funktionsnedsättning kan du söka bidrag för att anpassa din bostad så att den fungerar bättre.

Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Till dessa hör att komma in och ut ur bostaden, förflytta dig inom bostaden, laga mat och äta, sköta din hygien samt sova och vila.

Ansökan

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag genom att fylla i nedan ansökningsblankett och skicka till Vaxholms stad. Handläggningen kan ta upp till tre månader.

Vem kan få bidraget?

Du behöver ha en bestående funktionsnedsättning. Det spelar ingen roll om du äger bostaden eller om du hyr den. Behovet av bostadsanpassning bedöms utifrån din funktionsnedsättning.

Om du bor i hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs det skriftligt ägarmedgivande av fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen.

Vad kan du få hjälp med?

Du kan exempelvis få hjälp med att:

  • ta bort trösklar
  • montera stödhandtag som kan underlätta förflyttningar inomhus när du ska laga mat
  • sköta din hygien.

Anpassningen av bostaden måste vara nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Behovet av bidrag ska styrkas genom intyg från till exempel arbetsterapeut efter bedömning av din bostad.

Kontaktinformation

Om du har frågor rörande bostadsanpassningsbidrag är du välkommen att kontakta en handläggare på Vaxholms stad.

Telefonnummer: 08-541 708 47