Vilket stöd kan jag få?

Här finns information om vilken typ av stöd du kan få om du har en funktionsnedsättning.

Du som behöver hjälp på grund av en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och hjälp utifrån två olika lagar:

​Det är dina behov som avgör vilken form av stöd som kan beviljas.

Kontaktinformation