Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk ohälsa innefattar allt från psykiska sjukdomar till att uppleva psykiska besvär som påverkar det dagliga välbefinnandet.

Vilket stöd kan man få?

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om stöd som underlättar vardagen i ditt boende eller hjälp med sysselsättning.

Personligt ombud arbetar för att du ska få vård, stöd och service från samhället utifrån dina behov, önskemål och vad du har laglig rätt till.

Personligt ombud

Målsättningen är att du utifrån dina förutsättningar ska få större möjlighet att påverka ditt liv och få en väl fungerande tillvaro. Hjälpen är kostnadsfri och under tystnadsplikt.

Sofie Stone,

Hur söker jag personligt ombud?

Du är välkommen att ta kontakt om du vill ansöka om personligt ombud.

Sofie Stone, personligt ombud
Telefonnummer: 08 541 708 96
E-post: sofie.stone@vaxholm.se