Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk ohälsa innefattar allt från psykiska sjukdomar till att uppleva psykiska besvär som påverkar det dagliga välbefinnandet.

Vilket stöd kan man få?

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om stöd som underlättar vardagen i ditt boende eller hjälp med sysselsättning. Du behöver vända dig till en biståndshandläggare för att ansöka om hjälp och stöd eller om du har frågor.

Boendestöd

Boendestödet kan ge stöd till dig som har en psykisk och/eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Boendestöd handlar främst om motiverande och socialt stöd. Boendestödet kommer hem till dig och coachar dig i att planera och strukturera din vardag.

Målet med boendestöd är att du så småningom ska kunna bo självständigt utan stöd.

Boendestödet arbetar vardagar dagtid.

Så här ansöker du

Ta kontakt med Vaxholms stad för att ansöka om boendestöd. Du får sedan träffa en handläggare som utreder ditt behov av hjälp och beslutar om vilken hjälp du har rätt till.

Boendestöd är kostnadsfritt.

Personligt ombud

Personligt ombud är till för dig som är över 18 år, har psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av stöd i kontakten med myndigheter, vården och andra servicekontakter.

Personligt ombud arbetar tillsammans med dig för att du ska få vård, stöd och service från samhället utifrån dina behov, önskemål och vad du har laglig rätt till. Målsättningen är att du utifrån dina förutsättningar ska få större möjlighet att påverka ditt liv och få en väl fungerande tillvaro.

Kontaktinformation

Personligt ombud

Sofie Stone, personligt ombud
Telefonnummer: 08-541 708 96
E-post: sofie.stone@vaxholm.se

Boendestöd

Biståndshandläggare, gruppnummer
Telefonnummer: 08-541 709 22