Hjälpmedel

Har du eller en anhörig en funktionsnedsättning kan du ansöka om hjälpmedel för att få vardagen att fungera.

Om du behöver hjälpmedel ska du vända dig till arbetsterapeuten på vårdcentralen.

Arbetsterapeuten bedömer dina behov, provar ut, anpassar och väljer för dig lämpliga hjälpmedel.

Vid bedömningen utgår arbetsterapeuten från den miljö där du ska använda hjälpmedlet. De hjälpmedel som du fått beviljat är enbart ett lån. Därför måste du lämna tillbaka det när du inte längre har behov.

Hur gör jag?

Bor du hemma ska du vända dig till din vårdcentral för bedömning om vilka åtgärder eller hjälpmedel som är lämpliga för dig.

Är du inskriven i hemsjukvården är det arbetsterapeuter inom hemsjukvården som ansvarar för bedömning av dina behov.

Bor du i ett vård- och omsorgsboende ska du vända dig till de arbetsterapeuter som är knutna till respektive boende för att få en bedömning av dina behov.