Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk ohälsa innefattar allt från psykiska sjukdomar till att uppleva psykiska besvär som påverkar det dagliga välbefinnandet.

Vilket stöd kan man få?

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om stöd som underlättar vardagen i ditt boende eller hjälp med sysselsättning. Du behöver vända dig till en biståndshandläggare för att ansöka om hjälp och stöd eller om du har frågor.