Parker

Vaxholms stads variation av parker ger goda möjligheter till rekreation och friluftsliv.

Större parker på Vaxön

Lägret

Mellan Kungsgatan och Hamngatan i centrala Vaxholm. I parken finns förutom stora gräsytor både allmän lekplats och boulebana. Längs med norra delen finns en dubbelsidig lindallé.

Ullbergs park

Mellan Kungsgatan och Soldatgatan. I parken finns förutom stora gräsytor en allmän lekplats.

Officersparken

Officersparken ligger mellan Kungsgatan och Parkgatan. Parken är lättillgänglig men innehåller inga anlagda vägar. Här kan man finna många trädarter, exempelvis skogsek, hästkastanj, alm och lind men även hängask och blodlönn.

Ekuddsparken (övre och nedre)

I korsningen Drottninggatan/ Östra Ekuddsgatan. I nedre parkdelen finns bland annat badbrygga för allmänheten.

Johannesbergsparken

Infart från Johannesbergsvägen vid Stockholmsvägen. I parken finns förutom stora gräsytor lekmateriel, ångbåtsbrygga och badplats. Vid vattnet ligger ett litet publikt badhus med en mindre sandstrand bredvid bryggan. Platsen lämpar sig bra även för de yngsta och har fint söderläge.

Framnäsparken

I korsningen Framnäsvägen och Västra Ekuddsgatan.

Blynäsparken

Blynäsvägen. Stora grönytor.

Batteriet ”Kullarna”

Batterigatan vid Cronhamnsgatan. Inom parkområdet finns förutom stora gräsytor även enkel badplats.
Bilden visar fastighetskarta över parker i Vaxholm

1. Lägret 2. Ullbergs park 3. Officersparken 4. Ekuddsparken 5. Johannesbergsparken 6. Framnäsparken 7. Blynäsparken 8. Batteriet

Mer information

PDF-dokumenteten är inte tillgänglighetsanpassade. Kontakta oss om du behöver hjälp att ta del av innehållet på alternativt vis - Tillgänglighetsredogörelse Öppnas i nytt fönster.