Stockholms gröna kilar

De tio gröna kilarna är stora sammanhängande grönområden som sträcker sig från den omgivande landsbygden in mot centrala Stockholm.

Denna struktur gör att det aldrig är långt till naturen för Storstockholms invånare och kilarna skapar goda förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv nära bebyggelsen. Genom Vaxholm går en grön kil, Bogesundskilen, som omfattas av Bogesundslandet och det kulturhistoriska landskapet runt Rydboholm i Österåkers kommun.

De gröna kilarna har många värden

De gröna kilarna har en avgörande betydelse för att säkerställa viktiga naturfunktioner, rekreationsvärden samt historiska och pedagogiska värden. De ger förutsättningar till de ekosystemtjänster som samhället är beroende av. Kilarnas storlek, utsträckning och tillgänglighet gör det möjligt för invånare att nyttja kilarna natur som en gemensam resurs för friluftsliv och naturupplevelser.

Tycker du att det är viktigt med god tillgång till natur med hög kvalitet och med möjligheter till friluftsliv och upplevelser? Välkommen att ta kontakt med någon av de lokala föreningarna som engagerar sig i natur och friluftsliv. Din kunskap och dina synpunkter kan då komma till nytta i samverkan. Exempel på föreningar som idag ingår i samverkan är Vaxholms naturskyddsförening och Friluftsfrämjandet.

Samverkan inom gröna kilarna

Redan 2006 inleddes ett kommunalt samverkansarbete i Rösjökilen  i nära samarbete med ett antal ideella organisationer, landstinget (nu region), andra myndigheter samt universitet och högskolor. Samverkan har sedan dess utökats till att omfatta tre kilar; Rösjöskilen, Angarnkilen och Bogesundskilen.

Samarbetet i kilarna har fokuserats på att utveckla värden ur flera aspekter, både ur kultur-, naturvårds- och friluftslivssynpunkt men även dess hälsofrämjande effekter. Information och tillgänglighet är viktiga frågor att arbeta med i gemensamma satsningar och projekt.

Vill du veta mer?

För att ta del av mer information om gröna kilarna och samverkan samt ta del av de material som tagits fram i olika projekt kan du besöka grönkilsamverkans webbplats Länk till annan webbplats..
Mer information om Stockholmsregionens gröna kilar och övriga kilar finns att läsa på Region Stockholms webbplats Länk till annan webbplats..

Informationsfilm om gröna kilarna Länk till annan webbplats.

Filmen beskriver att naturen finns nära och var du kan hitta mer information om vad som finns inom gröna kilarna.

Logga för Stockholms gröna kilar

Logga för Stockholms gröna kilar